Ungersk-Engelsk ordbok » banya är på engelska

UngerskaEngelska
banya főnév

crone◼◼◼ noun
[UK: krəʊn] [US: ˈkroʊn]

hag◼◼◼ noun
[UK: hæɡ] [US: ˈhæɡ]

witch◼◼◻ noun
[UK: wɪtʃ] [US: ˈwɪtʃ]

frump◼◻◻ noun
[UK: frʌmp] [US: ˈfrəmp]

harridan◼◻◻ noun
[UK: ˈhæ.rɪ.dən] [US: ˈhæ.rɪ.dən]

bag noun
[UK: bæɡ] [US: ˈbæɡ]

hell-hag noun
[UK: hel hæɡ] [US: ˈhel ˈhæɡ]

she is a regular old cat noun
[UK: ʃiː ɪz ə ˈre.ɡjʊ.lə(r) əʊld kæt] [US: ˈʃiː ˈɪz ə ˈre.ɡjə.lər oʊld kæt]

bánya főnév

mine◼◼◼ noun
[UK: maɪn] [US: ˈmaɪn]

pit noun
[UK: pɪt] [US: ˈpɪt]

wheal noun
[UK: wiːl̩] [US: hwiːl̩]

Will you be mine? noun
[UK: wɪl juː bi maɪn] [US: wɪl ˈjuː bi ˈmaɪn]

bánya barkácsolás főnév

minecraft noun
[UK: mˈaɪnkraft] [US: mˈaɪnkræft]
játék

bánya egyeztető bizottsága GB

pit-committee[UK: pɪt kə.ˈmɪ.ti] [US: ˈpɪt kə.ˈmɪ.ti]

bánya értékének leírása főnév

depletion noun
[UK: dɪ.ˈpliːʃ.n̩] [US: də.ˈpliːʃ.n̩]

bánya külszíni berendezése

mine yard[UK: maɪn jɑːd] [US: ˈmaɪn ˈjɑːrd]

bánya művelését finanszírozza ige

habilitate verb
[UK: hə.ˈbɪ.lɪ.teɪt] [US: hə.ˈbɪ.lɪ.ˌteɪt]

bánya üzemi bizottsága

pit-committee[UK: pɪt kə.ˈmɪ.ti] [US: ˈpɪt kə.ˈmɪ.ti]

bányaács főnév

bratticemann noun
[UK: brˈataɪsmˌan] [US: brˈæɾaɪsmˌæn]

builder-up noun
[UK: ˈbɪl.də(r) ʌp] [US: ˈbɪl.dər ʌp]

timberer noun
[UK: ˈtɪmbərə ] [US: ˈtɪmbərər ]

bányaács főnév
bány

wooder noun
[UK: ˈwʊdə ] [US: ˈwʊdər ]

bányaács főnév
GB bány

pitwright noun
[UK: pˈɪtraɪt] [US: pˈɪtraɪt]

bányaaknát fával bélel

line a mine-shaft[UK: laɪn ə maɪn ʃɑːft] [US: ˈlaɪn ə ˈmaɪn ˈʃæft]

bányaapró főnév

small noun
[UK: smɔːl] [US: ˈsmɒl]

bányába vezető út

foot-rill[UK: fʊt rɪl] [US: ˈfʊt ˈrɪl]

bányabejárat főnév

adit noun
[UK: ˈæ.dit] [US: ˈæ.dit]

bányabér főnév

acreage-rent noun
[UK: ˈeɪk.ə.rɪdʒ rent] [US: ˈeɪ.krədʒ ˈrent]

bányabusszola főnév

dip-circle noun
[UK: dɪp ˈsɜːk.l̩] [US: ˈdɪp ˈsɝːk.l̩]

dip-compass noun
[UK: dɪp ˈkʌm.pəs] [US: ˈdɪp ˈkʌm.pəs]

bányacsille főnév

tram noun
[UK: træm] [US: ˈtræm]

bányaelőkészítő munkák

mine openings[UK: maɪn ˈəʊ.pə.nɪŋz] [US: ˈmaɪn ˈoʊ.pə.nɪŋz]

bányaengedély kérése főnév

claim noun
[UK: kleɪm] [US: ˈkleɪm]

bányafa főnév

timber◼◼◼ noun
[UK: ˈtɪm.bə(r)] [US: ˈtɪm.bər]

mine timber noun
[UK: maɪn ˈtɪm.bə(r)] [US: ˈmaɪn ˈtɪm.bər]

mining-timber noun
[UK: ˈmaɪn.ɪŋ ˈtɪm.bə(r)] [US: ˈmaɪn.ɪŋ ˈtɪm.bər]

pit-prop noun
[UK: pɪt prɒp] [US: ˈpɪt ˈprɑːp]

pitwood noun
[UK: pˈɪtwʊd] [US: pˈɪtwʊd]

bányafa főnév
bány

prop-timber noun
[UK: prɒp ˈtɪm.bə(r)] [US: ˈprɑːp ˈtɪm.bər]

propwood noun
[UK: prˈɒpwʊd] [US: prˈɑːpwʊd]

12

You can find it in:

UngerskaEngelska

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies