Ungersk-Engelsk ordbok »

ődöng är på engelska

UngerskaEngelska
ődöng ige

idle [idled, idled, idling, idles] verb
[UK: ˈaɪd.l̩] [US: ˈaɪd.l̩]

maroon [marooned, marooned, marooning, maroons] verb
[UK: mə.ˈruːn] [US: mə.ˈruːn]

saunter along verb
[UK: ˈsɔːn.tə(r) ə.ˈlɒŋ] [US: ˈsɒn.tər ə.ˈlɔːŋ]

saunter [sauntered, sauntered, sauntering, saunters] verb
[UK: ˈsɔːn.tə(r)] [US: ˈsɒn.tər]

stroll about verb
[UK: strəʊl ə.ˈbaʊt] [US: stroʊl ə.ˈbaʊt]

wander around aimlessly verb
[UK: ˈwɒn.də(r) ə.ˈraʊnd ˈeɪm.lə.sli] [US: ˈwɑːn.dər ə.ˈraʊnd ˈeɪm.lə.sli]

ődöngés főnév

dawdling noun
[UK: ˈdɔːd.l̩.ɪŋ] [US: ˈdɒd.l̩.ɪŋ]

saunter [saunters] noun
[UK: ˈsɔːn.tə(r)] [US: ˈsɒn.tər]

ődöngő

dawdling noun
[UK: ˈdɔːd.l̩.ɪŋ] [US: ˈdɒd.l̩.ɪŋ]

moocher noun
[UK: mˈuːtʃə] [US: mˈuːtʃɚ]

saunterer noun
[UK: ˈsɔːn.tə.rə(r)] [US: ˈsɔːrn.tə.rər]

scambling adjective
[UK: skˈamblɪŋ] [US: skˈæmblɪŋ]

stroller [strollers] noun
[UK: ˈstrəʊ.lə(r)] [US: ˈstroʊ.lə(r)]

tétlenül ődöng

idle[UK: ˈaɪd.l̩] [US: ˈaɪd.l̩]

moon about[UK: muːn ə.ˈbaʊt] [US: ˈmuːn ə.ˈbaʊt]

moon along[UK: muːn ə.ˈlɒŋ] [US: ˈmuːn ə.ˈlɔːŋ]

You can find it in:

UngerskaEngelska