Ungersk-Engelsk ordbok » érzet är på engelska

UngerskaEngelska
érzet főnév

sense◼◼◼ noun
[UK: sens] [US: ˈsens]

feel◼◼◻ noun
[UK: fiːl] [US: ˈfiːl]

sensation◼◼◻ noun
[UK: sen.ˈseɪʃ.n̩] [US: sen.ˈseɪʃ.n̩]

érzet (perceptio, sensatio) főnév

feeling◼◼◼ noun
[UK: ˈfiːl.ɪŋ] [US: ˈfiːl.ɪŋ]

érzetet nem keltő melléknév

sensationless adjective
[UK: sɛnˈseɪʃənləs ] [US: sɛnˈseɪʃənləs ]

érzett melléknév

felt◼◼◼ adjective
[UK: felt] [US: ˈfelt]

a közérzet (átv)

the way you feel[UK: ðə ˈweɪ juː fiːl] [US: ðə ˈweɪ ˈjuː ˈfiːl]

a veszély (elő)érzete

a feeling of danger[UK: ə ˈfiːl.ɪŋ əv ˈdeɪn.dʒə(r)] [US: ə ˈfiːl.ɪŋ əv ˈdeɪn.dʒər]

betegségtől érzett kóros félelem (nosophobia) főnév

nosophobia noun
[UK: nˌɒsəfˈəʊbiə] [US: nˌɑːsəfˈoʊbiə]

bevérzett melléknév

bloody adjective
[UK: ˈblʌ.di] [US: ˈblʌ.di]

bevérzett szemek

bloodshot eyes[UK: ˈblʌd.ʃɒt aɪz] [US: ˈblʌd.ʃɑːt ˈaɪz]

biztonságérzet főnév

sense of security◼◼◼ noun
[UK: sens əv sɪ.ˈkjʊə.rɪ.ti] [US: ˈsens əv sɪ.ˈkjʊ.rə.ti]

csak (vm) előérzet

just a hunch[UK: dʒəst ə hʌntʃ] [US: dʒəst ə ˈhəntʃ]

eddig még nem érzett melléknév

unexperienced adjective
[UK: ˈʌ.nɪks.ˈpɪə.rɪənst] [US: ˈʌ.nɪks.ˈpɪə.rɪənst]

egyes testrészek iránt érzett ellenszemv (dysmorphophobia) főnév

dysmorphophobia noun
[UK: dˌɪsmɔːfəfˈəʊbiə] [US: dˌɪsmoːrfəfˈoʊbiə]

ellenállhatatlan szükségérzet főnév

craving noun
[UK: ˈkreɪv.ɪŋ] [US: ˈkreɪv.ɪŋ]

előérzet főnév

premonition◼◼◼ noun
[UK: ˌpriː.mə.ˈnɪʃ.n̩] [US: pre.mə.ˈnɪʃ.n̩]

presentiment◼◼◼ noun
[UK: prɪ.ˈzen.tɪ.mənt] [US: prɪ.ˈzen.tɪ.mənt]

anticipation◼◼◻ noun
[UK: æn.ˌtɪ.sɪ.ˈpeɪʃ.n̩] [US: æn.ˌtɪ.sə.ˈpeɪʃ.n̩]

boding◼◻◻ noun
[UK: ˈbəʊd.ɪŋ] [US: ˈboʊd.ɪŋ]

hunch◼◻◻ noun
[UK: hʌntʃ] [US: ˈhəntʃ]

presage◼◻◻ noun
[UK: prɪ.ˈseɪdʒ] [US: ˈpre.sɪdʒ]

adumbration noun
[UK: ˌadəmbrˈeɪʃən] [US: ˌædəmbrˈeɪʃən]

forefeel noun
[UK: fˈɔːfiːl] [US: fˈɔːrfiːl]

forefeeling noun
[UK: fˈɔːfiːlɪŋ] [US: fˈɔːrfiːlɪŋ]

intuition noun
[UK: ˌɪn.tjuː.ˈɪʃ.n̩] [US: ˌɪn.tuː.ˈɪʃ.n̩]

presagement noun
[UK: ˈprɛsɪʤmənt ] [US: ˈprɛsɪʤmənt ]

előérzet (aura) főnév

aura, aurae noun
[UK: ˈɔː.rə ˈɔː.riː] [US: ˈɔː.rə ˈɔː.riː]

előérzetből fakadó

intuitive[UK: ɪn.ˈtjuːɪ.tɪv] [US: ˌɪn.ˈtuːə.tɪv]

enkefalin (a fájdalomérzetet befolyásoló peptid) főnév

enkephalin noun

felelősségérzet főnév

sense of responsibility◼◼◼ noun
[UK: sens əv rɪ.ˌspɒn.sə.ˈbɪ.lɪ.ti] [US: ˈsens əv ri.ˌspɑːn.sə.ˈbɪ.lə.ti]

fogaktól érzett iszony (odontophobia) főnév

odontophobia noun
[UK: ˌəʊdəntəfˈəʊbiə] [US: ˌoʊdəntəfˈoʊbiə]

fokozttan jó közérzetű (euphoricus)

euphoric[UK: juː.ˈfɒ.rɪk] [US: juː.ˈfɑː.rɪk]

fájdalomérzet főnév

nociception noun

fényérzet főnév

sensation of light noun
[UK: sen.ˈseɪʃ.n̩ əv laɪt] [US: sen.ˈseɪʃ.n̩ əv ˈlaɪt]

gyökérzet

root◼◼◼ noun
[UK: ruːt] [US: ˈruːt]

roots◼◼◻ noun
[UK: ruːts] [US: ˈruːts]

root system◼◻◻

rootage noun
[UK: rˈuːtɪdʒ] [US: rˈuːɾɪdʒ]

hat a becsületérzetére

nettle[UK: ˈnet.l̩] [US: ˈnet.l̩]

12

You can find it in:

UngerskaEngelska

Din förhistoria

  Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

  Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

  Accept all cookies

  Cookies help us to:

  Save settings
  Accept all cookies