Ungersk-Engelsk ordbok » érv är på engelska

UngerskaEngelska
érv főnév

argument◼◼◼ noun
[UK: ˈɑː.ɡju.mənt] [US: ˈɑːr.ɡjə.mənt]

reason◼◼◻ noun
[UK: ˈriː.zən] [US: ˈriː.zən]

point◼◻◻ noun
[UK: pɔɪnt] [US: ˈpɔɪnt]

érv lényege

hang of an argument[UK: hæŋ əv ən ˈɑː.ɡju.mənt] [US: ˈhæŋ əv ˈæn ˈɑːr.ɡjə.mənt]

érv veleje

hang of an argument[UK: hæŋ əv ən ˈɑː.ɡju.mənt] [US: ˈhæŋ əv ˈæn ˈɑːr.ɡjə.mənt]

érvek

arguments◼◼◼[UK: ˈɑː.ɡju.mənts] [US: ˈɑːr.ɡjə.mənts]

érvek és ellenérvek

pros and cons[UK: prəʊz ənd kɒnz] [US: proʊz ænd ˈkɑːnz]

érveket hoz fel

advance arguments[UK: əd.ˈvɑːns ˈɑː.ɡju.mənts] [US: əd.ˈvæns ˈɑːr.ɡjə.mənts]

érvekkel alátámasztott (átv) melléknév

reasoned adjective
[UK: ˈriː.zənd] [US: ˈriː.zənd]

érvekkel elhallgattat (vitatkozik)

argue down

érvekkel lehengerel ige

out-argue verb
[UK: ˈaʊt ˈɑː.ɡjuː] [US: ˈaʊt ˈɑːr.ɡjuː]

érvekre támaszkodó melléknév

argumentative adjective
[UK: ˌɑː.ɡju.ˈmen.tə.tɪv] [US: ˌɑːr.ɡjə.ˈmen.tə.tɪv]

érvel ige

argue◼◼◼ verb
[UK: ˈɑː.ɡjuː] [US: ˈɑːr.ɡjuː]

reason◼◻◻ verb
[UK: ˈriː.zən] [US: ˈriː.zən]

hassle verb
[UK: ˈhæs.l̩] [US: ˈhæs.l̩]

ratiocinate verb
[UK: ˌræ.tɪ.ˈɒ.sɪ.neɪt] [US: ræ.ʃiː.ˈɑː.səˌ.ˌneɪt]

érvel (vm) mellett

make the case for something[UK: ˈmeɪk ðə keɪs fɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈmeɪk ðə ˈkeɪs ˈfɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

érvelés főnév

argument◼◼◼ noun
[UK: ˈɑː.ɡju.mənt] [US: ˈɑːr.ɡjə.mənt]

reasoning◼◼◼ noun
[UK: ˈriː.zən.ɪŋ] [US: ˈriː.zən.ɪŋ]

argumentation◼◼◻ noun
[UK: ˌɑː.ɡju.mən.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌɑːr.ɡjə.men.ˈteɪʃ.n̩]

arguing◼◻◻ noun
[UK: ˈɑː.ɡjuːɪŋ] [US: ˈɑːr.ɡjuːɪŋ]

contestation noun
[UK: ˌkɒn.tes.ˈteɪ.ʃən] [US: ˌkɑːn.te.ˈsteɪ.ʃən]

luculent noun
[UK: lˈʌkjʊlənt] [US: lˈʌkjʊlənt]

érvelés menete

hang of an argument[UK: hæŋ əv ən ˈɑː.ɡju.mənt] [US: ˈhæŋ əv ˈæn ˈɑːr.ɡjə.mənt]

érvelés tanulmányozása főnév

forensics noun

érvelésben túlfeszíti a húrt

overstrain an argument[UK: ˌəʊv.ə.ˈstreɪn ən ˈɑː.ɡju.mənt] [US: ˌoʊv.ə.ˈstreɪn ˈæn ˈɑːr.ɡjə.mənt]

érvelő melléknév

argumentative adjective
[UK: ˌɑː.ɡju.ˈmen.tə.tɪv] [US: ˌɑːr.ɡjə.ˈmen.tə.tɪv]

érverés főnév
orv

sphygmus noun
[UK: sfˈɪɡməs] [US: sfˈɪɡməs]

érverés… (sphygmo…) melléknév

sphygmic adjective
[UK: sfˈɪɡmɪk] [US: sfˈɪɡmɪk]

érverés (pulsatio) főnév

pulsation◼◼◼ noun
[UK: pʌl.ˈseɪʃ.n̩] [US: pʌl.ˈseɪʃ.n̩]

érverés (pulsus) főnév

pulse◼◼◼ noun
[UK: pʌls] [US: ˈpəls]

érverés gyakorisága (pulsus) főnév

pulse rate noun
[UK: pʌls reɪt] [US: ˈpəls ˈreɪt]

érverés nélküli melléknév

pulseless adjective
[UK: ˈpʌlsləs ] [US: ˈpʌlsləs ]

érverés szaporasága (pulsus) főnév

pulse rate noun
[UK: pʌls reɪt] [US: ˈpəls ˈreɪt]

érverésgörbe (sphygmogram) főnév

sphygmogram noun
[UK: sfˈɪɡməɡrˌam] [US: sfˈɪɡməɡrˌæm]

érverésmérő műszer (pulsimeter, sphygmograph) főnév

pulsimeter noun
[UK: pʌlsˈɪmɪtə] [US: pʌlsˈɪmᵻɾɚ]

érverésmérő műszer (pulsometer, sphygmograph) főnév

pulsometer noun
[UK: pʌlsˈɒmɪtə] [US: pʌlsˈɑːmɪɾɚ]

érverésszerű melléknév
orv

sphygmic adjective
[UK: sfˈɪɡmɪk] [US: sfˈɪɡmɪk]

érverésszám főnév

heart-rate noun
[UK: hɑːt reɪt] [US: ˈhɑːrt ˈreɪt]

érverésíró (kymograph) főnév

kymograph noun
[UK: ˈkaɪ.mə.ɡrɑːf] [US: ˈkaɪ.mə.ɡræf]

12

You can find it in:

UngerskaEngelska