Ungersk-Engelsk ordbok »

állomány är på engelska

UngerskaEngelska
állomány főnév

stock [stocks]◼◼◼ noun
[UK: stɒk] [US: ˈstɑːk]

staff [staves]◼◼◻ irregular noun
[UK: stɑːf] [US: ˈstæf]

head [heads]◼◻◻ noun
[UK: hed] [US: ˈhed]

strength [strengths]◼◻◻ noun
[UK: streŋθ] [US: ˈstreŋkθ]

substance [substances]◼◻◻ noun
[UK: ˈsʌb.stəns] [US: ˈsʌb.stəns]

stores◼◻◻ noun
[UK: stɔːz] [US: ˈstɔːrz]

stand [stands] noun
[UK: stænd] [US: ˈstænd]

állomány (file) főnév

file [files]◼◼◼ noun
[UK: faɪl] [US: ˈfaɪl]

állomány ellenőrzés US

stock check[UK: stɒk tʃek] [US: ˈstɑːk ˈtʃek]

állomány-ellenőrzés főnév

stocktaking [stocktakings] noun

állományba vesz

card[UK: kɑːd] [US: ˈkɑːrd]

állományban van vhol

be on the staff of something[UK: bi ɒn ðə stɑːf əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ɑːn ðə ˈstæf əv ˈsʌm.θɪŋ]

állománybeli vhol

be on the staff of something[UK: bi ɒn ðə stɑːf əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ɑːn ðə ˈstæf əv ˈsʌm.θɪŋ]

állományfelvétel főnév

cadastral noun
[UK: kə.ˈdæ.strəl] [US: kə.ˈdæ.strʌl]

állományok

files◼◼◼[UK: faɪlz] [US: ˈfaɪlz]

állományába tartozó melléknév

organic adjective
[UK: ɔː.ˈɡæ.nɪk] [US: ɔːr.ˈɡæ.nɪk]

adatállomány főnév

file [files]◼◼◼ noun
[UK: faɪl] [US: ˈfaɪl]

data file◼◼◻ noun
[UK: ˈdeɪt.ə faɪl] [US: ˈdeɪt.ə ˈfaɪl]

adósságállomány főnév

total debt◼◼◼ noun

adóállományban állapodik meg

compound for a tax[UK: kəm.ˈpaʊnd fɔː(r) ə tæks] [US: ˈkɑːm.paʊnd ˈfɔːr ə ˈtæks]

alkalmazotti állomány főnév

staff [staves] irregular noun
[UK: stɑːf] [US: ˈstæf]

aranyállomány főnév

gold stock noun
[UK: ɡəʊld stɒk] [US: ɡoʊld ˈstɑːk]

az egész személyi állomány

all ranks[UK: ɔːl ræŋks] [US: ɔːl ˈræŋks]

befejezetlen állomány főnév

work in progress [works in progress] noun
[UK: ˈwɜːk ɪn prə.ˈɡres] [US: ˈwɝːk ɪn ˈprɑː.ˌɡres]

betegállomány főnév

sick leave◼◼◼ noun
[UK: sɪk liːv] [US: ˈsɪk ˈliːv]

békeállomány főnév

peacetime complement noun

peacetime strength noun

csekély állatállomány

small stock[UK: smɔːl stɒk] [US: ˈsmɒl ˈstɑːk]

csontállomány főnév

bony matter noun

erdei anyaállomány

shelter-wood[UK: ˈʃel.tə(r) wʊd] [US: ˈʃel.tər ˈwʊd]

erdőállomány főnév

body [bodies] noun
[UK: ˈbɒ.di] [US: ˈbɑː.di]

crop [crops] noun
[UK: krɒp] [US: ˈkrɑːp]

standing timber noun
[UK: ˈstænd.ɪŋ ˈtɪm.bə(r)] [US: ˈstænd.ɪŋ ˈtɪm.bər]

erdőállomány tsz főnév

forests noun

faállomány főnév

stand [stands]◼◼◼ noun
[UK: stænd] [US: ˈstænd]

woodstock noun

faállományt kipusztít

untimber[UK: ˌʌnˈtɪmbə ] [US: ʌnˈtɪmbər ]

fehérállomány (agyé) (substantia alba) főnév

white matter◼◼◼ noun
[UK: waɪt ˈmæ.tə(r)] [US: ˈwaɪt ˈmæ.tər]

felfrissíti a lóállományt

remount[UK: ˌriː.ˈmaʊnt] [US: ˌriː.ˈmaʊnt]

fogállomány (dentinum) főnév

dentin [dentins]◼◼◼ noun
[UK: ˈden.tiːn] [US: ˈden.tən]

12

You can find it in:

UngerskaEngelska