Ungarsk-tysk ordbok » válik betyr tysk

UngarskTysk
válik

werden [wurde; ist geworden]◼◼◼ Verb
[vˈɪɾt]

gedeihen [gedieh; ist gediehen] Verb
[ ɡədˈaɪən]

sich verwandeln in

válik vmivé ige

gemausert[ɡəmˈaʊzɜt]

geraten [geriet; ist geraten] Verb
[ ɡərˈɑːtən]

A vér nem válik vízzé

Blut ist dicker als Wasser

becsületedre válik

es gedeiht dir zur Ehre

beválik ige

bewahren, sich [bewahrte; hat bewahrt] Verb
[ bəvˈɑːrən]

bewehren [bewehrte; hat bewehrt] Verb
[ bəvˈeːrən]

eignen, sich [eignete; hat geeignet] (für +AKK) Verb
[ ˈaɪɡnən]

einschlagen [schlug ein; hat eingeschlagen] Verb
[ ˈaɪnʃlˌɑːɡən]

cseppfolyóssá válik

verflüssige[fɛɾflˈʏsɪɡə]

elveszti a tartását/szétesik/kettéválik ige

nachgeben [gab nach; hat nachgegeben] Verb
[nˈaxɡeːbənt]

elválik ige

scheiden [schied; hat/ist geschieden]◼◼◼ Verb
[ ʃˈaɪdən]

divergieren [divergierte; hat divergiert] Verb
[ diːvɛɾɡˈiːrən]

entscheiden, sich [entschied; hat entschieden] (für +AKK) Verb
[ ɛntʃˈaɪdən]

scheiden, sich [schied; hat/ist geschieden] Verb
[ ʃˈaɪdən]

sondern, sich [sonderte; hat gesondert] Verb
[ zˈɔndɜn]

trennen, sich [trennte; hat getrennt] Verb
[ tɾˈɛnən]

erőszakossá válik ige

herumreißen [riss herum; hat herumgerissen] Verb
[hɛrˈʊmrˌaɪsən]

futva szétválik kifejezés

auseinanderlaufen (läuft auseinander) [lief auseinander; ist auseinandergelaufen] Verb
[ˌaʊzaɪnˈandɜlˌaʊfən]

fölöslegessé válik ige

erübrigen [erübrigte; hat erübrigt] Verb
[ ɛɾˈʏbrɪɡən]

gőzzé válik ige

sich verflüchtigen

verflüchtigt, sich Verb

harmatossá válik

betaut werden

hasonlóvá válik vkihez ige

schlagen [schlug; hat/ist geschlagen] Verb
[ ʃlˈɑːɡən]

hasznára válik

profitiert[proːfiːtˈiːɾt]

híggá válik kifejezés

verdünnen sich [verdünnte sich; hat sich verdünnt] Verb

hómentessé válik ige

ausapern [aperte aus; ist ausgeapert] Verb
[ ˈaʊsˌɑpɜn]

hűvösebbé válik kifejezés

abkühlen [kühlte ab; ist abgekühlt] Verb
[ ˈapkˌyːlən]

hűvössé válik kifejezés

abkühlen [kühlte ab; ist abgekühlt] Verb
[ ˈapkˌyːlən]

(köz)ismertté válik kifejezés

kundwerden [wurde kund; ist kundgeworden] Verb
[ kˈʊndvɜdən]
gehoben veraltend

ismertté válik ige

bekanntwerde [bekanntwerde, ist bekanntgewerden] Verb
[ bəkˈantvɜdə]

verlauten [verlautete; ist verlautet] Verb
[fɛɾlˈaʊtən]

javára válik

zustatten[tsuːʃtˈatən]

jelentéktelenné válik (új ismeretek/körülmények) miatt

sich erübrigen [erübrigte; hat erübrigt]

kettéválik ige

aufspalten (sich) [spaltete sich auf; hat sich aufgespaltet] Verb

gabeln [gabelte; hat gegabelt] Verb
[ ɡˈɑbəln]

kinyúlik (és használhatatlanná válik) ige

ausleiern [leierte aus; ist ausgeleiert] Verb

kiválik ige
vegy

ausscheiden [schied aus; ist ausgeschieden]◼◼◼ Verb
[ ˈaʊsʃˌaɪdən]

12

Andre søkemuligheter

UngarskTysk

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies