Ungarsk-latinsk ordbok » szükséges betyr latinsk

UngarskLatinsk
szükséges

cet necesse

essentialis e2

necessarius3

necessitas suadet

obligatorius3

opus est

requiritur

szükséges esetben

s.o.s. {si opus sit}

szükséges kiadások

necessitasatis f

szükséges {inf acc c inf coniunct}

oportet 2 uit

szükséges {neutr pron, int, acc c inf, ut coniunct, coniunct}

necesse est

necessum est

szükséges {nom gen abl, acc c inf, ut}

opus est

szükségesen

necessarie

szükségesnek tart

necesse arbitratur

necesse habet

necesse purat

szükségesség

necessitasatis f

necessitudoinis f

oesusus m

ususus m

a barát szükségesebb valami, mint a tűz és a víz

amicus magis necessarius, quam ignis et aqua

a hajózás szükséges - nem pedig az élet {Plutarchos, Pompeius Magnus

navigare necesse est, vivere non est necesse

a jó barát szükségesebb, mint a tűz és a víz {Arisztotelész - Cicero}

amicus magis necessarius quam ignis et aqua

a létezőket nem kell sokszorosítani a szükséges mennyiségen túl

entia non sunt multiplicanda praeter neccessitatem

a macska szereti a halat, de nem megy be érte a vízbe {aki a célt akarja, a szükséges eszközöket is el kell fogadnia}

catus amat piscem, sed non vult tangere flumen

a megváltoztatandók megváltoztatásával {a szükséges változtatásokkal}

mut.mut. {mutatis mutandis}

a szükséges dolgokban legyen egység, a kétesekben szabadság, mindenben pedig szeretet {Szent Ágoston}

in necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus autem charitas

a szükséges változtatásokkal

mutatis mutandis

amennyi csak szükséges

quantum satis

ami nem szükséges, azért egy fillért is kár adni

quod non opus est, asse carum est

csak egy a szükséges

unum est necessarium

fuvarrobothoz szükséges eszköz {igás marha, szekér, hajó}

angariaae f

ha szükséges

s.o.s. {si opus sit}

hajózni szükséges!

navigare necesse est!

igen szükségesképpen

pernecesse

jogi személy, testület létesítéséhez legalább három személy szükséges, de a bírói tanácshoz is {Neratius Priscus}

tres faciunt collegium

kell {szükségesség kifejezésére part inst pass-mal}

habeo 2 habui, habitus

kellő {szükségesség kifejezésére part inst pass-mal}

habitus3

kérj igen sokat, hogy legalább a szükségest megkapd {Quinctus}

iniquum petendum, ut aequum feras

12

Andre søkemuligheter

UngarskLatinsk

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies