Ungarsk-latinsk ordbok »

dolog betyr latinsk

UngarskLatinsk
a dologház áldozatai

detrimenta ergastuli

a dologház megnyomorodottjai

detrimenta ergastuli

a dologra

ad rem

a dologra tartozik

in rem est

a filozófia igen nagy dolog, csak keveseknek való {Quintilianus}

philosophia res summa, ad paucos pertinet

a fő dolog magában

Sa.p.s. {summa per se}

a földön semmi sem örök, néhány dolog marad fenn hosszabb ideig {Seneca}

nihil perpetuum, pauca diaturna sunt

a forma kedvéért végzett dolog

formalitasatis F

a gyűlölt {személy, dolog}

odium iin

a háború éhínséget és pestist hoz az emberiségre, a háború tehát mindkettőnél rosszabb dolog

bellum famem pestemque mortalibus affert, est igitur bellum peius utroque malum

a halál kívánása rossz dolog, de a tőle való félelem még rosszabb {Seneca}

mortem optare malum, timere peius

a halál rossz dolog

mors est malum

a helyes {dolog}

rectum i n

a hideg {dolog}

frigidum i n

a járulék a fődolog sorsában osztozik

accessorium naturam sequi congruit principalis

a kecske szőréről beszélni, vitatkozni {Horatius} {szócséplés, jelentéktelen dologról vitatkozni}

de lana caprina loqui seu certare

a kedves {dolog}

dulce is n

a köztársaságot két dolog tartja össze: a jutalmazás és a büntetés {Cicero}

rempublicam duabus rebus contineri dixit, proemio et poena

a legközelebbi nem {amely alá az osztályozandó dolog közvetlenül tartozik}

genus proximum

a legtöbb dolog

pleraque

a nyomorúság szent dolog {Seneca}

res est sacra miser

a várakozás ellenére üt ki a dolog

praeter opinionem res cadit

a világon három dolog érdemel dicséretet: a tiszta nő, a jó társ és a hűséges szolga

in mundo tria sunt, quae sunt dignissima laude: femina casta, bonus socius famulusque fidelis

a világon nincs jobb dolog, mint a hű barát

in mundo melius non est quam fidus amicus

a víz folyását megállítani {lehetetlen dologra vállalkozni}

amnis cursum cogere

abban a hiszemben, hogy semmiféle csel nem lappang a dolog mögött

nihil doli subesse ratus

aki valamely dologról meg van győződve, újabb meggyőződésre nem szorul

eum qui certus est, certiorari ulterius non oportet

alávaló dolog, ha azt gyűlölöd, akit dicsérsz {Seneca} {kétszínűség}

turpe est odisse quem laudes

alávaló dolog másként beszélni és másként érezni; de még alávalóbb mást írni és mást érezni {Seneca}

turpe est aliud loqui, aliud sentire; quanto turpius aliud scribere, aliud sentire

alávaló dolog nem tudni azt, amit mindenki tud {Arisztotelész}

turpe est ignorare quod omnibus scire convenit

alávetett dolog

subiectum i n

általánosan elismert {dolog}, hogy ~

constat inter omnes

anyagi dolog

res materialis

az a fonák a dologban, hogy ~

haec facetia est ~

az embereket a henyélés, a dologtalanság viszi rá a rosszra

homines nihil agendo discunt male agere

az emlékezet minden dolog kincstára és őrzője {Cicero}

memoria est thesaurus omnium rerum et custos

az esemény {dolog} örök emlékezetére

in perpetuam rei memoriam

az igazi öröm komoly dolog {Seneca}

res severa est verum gaudium

az összehasonlítás alapja, amiben az összehasonlított két dolog megegyezik

tertium comparationis

azt mondta, hogy két dolog is zavarba hozta őt

dixit duas res ei rubori fuisse

123

Andre søkemuligheter

UngarskLatinsk