Ungarsk-engelsk ordbok »

változás betyr engelsk

UngarskEngelsk
változás főnév

change (the process of becoming different) [changes]◼◼◼ noun
[UK: tʃeɪndʒ] [US: ˈtʃeɪndʒ]

changing◼◼◻ noun
[UK: ˈtʃeɪndʒ.ɪŋ] [US: ˈtʃeɪndʒ.ɪŋ]

shift [shifts]◼◼◻ noun
[UK: ʃɪft] [US: ˈʃɪft]

variation [variations]◼◻◻ noun
[UK: ˌveə.rɪ.ˈeɪʃ.n̩] [US: ˌve.ri.ˈeɪʃ.n̩]

alteration [alterations]◼◻◻ noun
[UK: ˌɔːl.tə.ˈreɪʃ.n̩] [US: ˌɒl.tə.ˈreɪʃ.n̩]

shifting [shiftings]◼◻◻ noun
[UK: ˈʃɪft.ɪŋ] [US: ˈʃɪft.ɪŋ]

round [rounds]◼◻◻ noun
[UK: ˈraʊnd] [US: ˈraʊnd]

fluctuation [fluctuations]◼◻◻ noun
[UK: ˌflʌk.tʃʊ.ˈeɪʃ.n̩] [US: ˌflʌk.tʃuː.ˈeɪʃ.n̩]

chop [chops] noun
[UK: tʃɒp] [US: ˈtʃɑːp]

interchange [interchanges] noun
[UK: ˌɪn.tə.ˈtʃeɪndʒ] [US: ˌɪn.tər.ˈtʃeɪndʒ]

let-up noun
[UK: let ʌp] [US: ˈlet ʌp]

változás (mutatio) főnév

mutation [mutations]◼◼◼ noun
[UK: mjuː.ˈteɪʃ.n̩] [US: mjuː.ˈteɪʃ.n̩]

változás iránya

tend to noun

tend [tended, tended, tending, tends] verb
[UK: tend] [US: ˈtend]

trend [trends] noun
[UK: trend] [US: ˈtrend]

változás kora (climax)

climax[UK: ˈklaɪ.mæks] [US: ˈklaɪ.ˌmæks]

változás megfordítása ige

change by reversal verb
[UK: tʃeɪndʒ baɪ rɪ.ˈvɜːs.l̩] [US: ˈtʃeɪndʒ baɪ rɪ.ˈvɝː.sl̩]

változás természetesen főnév

change of course noun
[UK: tʃeɪndʒ əv kɔːs] [US: ˈtʃeɪndʒ əv ˈkɔːrs]

változásellenes személy főnév

standpatter noun
[UK: ˈstænd.ˌpæ.tə] [US: stænd.ˈpæ.tʌr]

változási határ

range[UK: reɪndʒ] [US: ˈreɪndʒ]

változási tartomány

range[UK: reɪndʒ] [US: ˈreɪndʒ]

változáslista főnév

changelog noun

változások

changes◼◼◼[UK: ˈtʃeɪn.dʒɪz] [US: ˈtʃeɪn.dʒəz]

változásoknak alávetett melléknév

variational adjective
[UK: ˌveərɪˈeɪʃən(ə)l ] [US: ˌvɛriˈeɪʃən(ə)l ]

változásra melléknév

variative adjective
[UK: vˈeəriətˌɪv] [US: vˈeriətˌɪv]

változást melléknév

variative adjective
[UK: vˈeəriətˌɪv] [US: vˈeriətˌɪv]

változást előidéző szer melléknév

alterative adjective
[UK: ˈɔːl.tə.rə.tɪv] [US: ˈɔːl.tə.reɪ.tɪv]

alakváltozás főnév

metamorphosis [metamorphoses]◼◼◼ irregular noun

allomorphism noun
[UK: ˈaləmˌɔːfɪzəm] [US: ˈæləmˌoːrfɪzəm]

form-change noun
[UK: ˈfɔːm tʃeɪndʒ] [US: ˈfɔːrm ˈtʃeɪndʒ]

alakváltozás húzó igénybevételnél

tensile strain[UK: ˈten.saɪl streɪn] [US: ˈten.səl ˈstreɪn]

alakváltozási munka

internal energy[UK: ɪn.ˈtɜːn.l̩ ˈe.nə.dʒi] [US: ˌɪn.ˈtɝː.nl̩ ˈe.nər.dʒi]

alakváltozásmentes melléknév

undeformable adjective
[UK: ˌʌndɪˈfɔːməbl ] [US: ʌnˌdiˈfɔrməbl ]

alapváltozási főtengely

principal axes of strain[UK: ˈprɪn.səp.l̩ ˈæk.sɪz əv streɪn] [US: ˈprɪn.səp.l̩ ˈæk.səz əv ˈstreɪn]

allergiás természetű viszkető bőrelváltozás (prurigo) főnév

prurigo noun
[UK: prˈʊərɪɡˌəʊ] [US: prˈʊrrɪɡˌoʊ]

allotróp módosulatok átváltozási hőmérséklete főnév

transition temperature [transition temperatures] noun
[UK: træn.ˈzɪʃ.n̩ ˈtem.prə.tʃə(r)] [US: træn.ˈzɪʃ.n̩ ˈtem.prə.tʃər]

demográfiai változások melléknév

demographical adjective
[UK: dˌeməɡrˈafɪkəl] [US: dˌeməɡrˈæfɪkəl]

díszletváltozás főnév

scene-shifting noun
[UK: siːn ˈʃɪft.ɪŋ] [US: ˈsiːn ˈʃɪft.ɪŋ]

elsöprő változás főnév

sweeping noun
[UK: ˈswiːp.ɪŋ] [US: ˈswiːp.ɪŋ]

elváltozás (mutatio) főnév

mutation [mutations]◼◼◼ noun
[UK: mjuː.ˈteɪʃ.n̩] [US: mjuː.ˈteɪʃ.n̩]

12

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk