Ungarsk-engelsk ordbok »

tolong betyr engelsk

UngarskEngelsk
tolong ige

crowd [crowded, crowded, crowding, crowds]◼◼◼ verb
[UK: kraʊd] [US: ˈkraʊd]

rush [rushed, rushed, rushing, rushes]◼◼◻ verb
[UK: rʌʃ] [US: ˈrəʃ]

stampede [stampeded, stampeded, stampeding, stampedes]◼◻◻ verb
[UK: stæm.ˈpiːd] [US: stæm.ˈpiːd]

crush [crushed, crushed, crushing, crushes]◼◻◻ verb
[UK: krʌʃ] [US: ˈkrəʃ]

jostle [jostled, jostled, jostling, jostles]◼◻◻ verb
[UK: ˈdʒɒs.l̩] [US: ˈdʒɑːs.l̩]

press [pressed, pressed, pressing, presses]◼◻◻ irregular verb
[UK: pres] [US: ˈpres]

squeeze [squeezed, squeezed, squeezing, squeezes]◼◻◻ verb
[UK: skwiːz] [US: ˈskwiːz]

squash [squashed, squashed, squashing, squashes] verb
[UK: skwɒʃ] [US: ˈskwɑːʃ]

tolong (vm) felé főnév

stampede for something noun
[UK: stæm.ˈpiːd fɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: stæm.ˈpiːd ˈfɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

stampede towards something noun
[UK: stæm.ˈpiːd tə.ˈwɔːdz ˈsʌm.θɪŋ] [US: stæm.ˈpiːd tə.ˈwɔːrdz ˈsʌm.θɪŋ]

tolongás főnév

crowd [crowds]◼◼◼ noun
[UK: kraʊd] [US: ˈkraʊd]

crush [crushes]◼◻◻ noun
[UK: krʌʃ] [US: ˈkrəʃ]

rush [rushes]◼◻◻ noun
[UK: rʌʃ] [US: ˈrəʃ]

scramble [scrambles]◼◻◻ noun
[UK: ˈskræm.bl̩] [US: ˈskræm.bl̩]

bustle◼◻◻ noun
[UK: ˈbʌs.l̩] [US: ˈbʌs.l̩]

press [presses]◼◻◻ noun
[UK: pres] [US: ˈpres]

squash [squashes]◼◻◻ noun
[UK: skwɒʃ] [US: ˈskwɑːʃ]

squeeze [squeezes]◼◻◻ noun
[UK: skwiːz] [US: ˈskwiːz]

general rush noun
[UK: ˈdʒen.r̩əl rʌʃ] [US: ˈdʒen.r̩əl ˈrəʃ]

hustle-bustle noun
[UK: ˈhʌs.l̩ ˈbʌs.l̩] [US: ˈhʌs.l̩ ˈbʌs.l̩]

tolongás (forgalmi) főnév

jam [jams]◼◼◼ noun
[UK: dʒæm] [US: ˈdʒæm]

tolongás (rögbi) főnév

scrum [scrums]◼◼◼ noun
[UK: skrʌm] [US: skrʌm]

tolongás közben kilop ige

hustle [hustled, hustled, hustling, hustles] verb
[UK: ˈhʌs.l̩] [US: ˈhʌs.l̩]

tolongó főnév

thronging◼◼◼ noun
[UK: ˈθrɒŋɪŋ] [US: ˈθrɒŋɪŋ]

tolongva rohan

stampede[UK: stæm.ˈpiːd] [US: stæm.ˈpiːd]

fejvédő (rögbi tolongás játékosoké) főnév

scrum-cap noun
[UK: skrʌm kæp] [US: skrʌm ˈkæp]

zsúfolt tolongó tömeg

squash[UK: skwɒʃ] [US: ˈskwɑːʃ]

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk