Ungarsk-engelsk ordbok »

szerkesztés betyr engelsk

UngarskEngelsk
szerkesztés főnév

editing◼◼◼ noun
[UK: ˈed.ɪt.ɪŋ] [US: ˈed.ət.ɪŋ]

redaction◼◻◻ noun
[UK: rɪ.ˈdæk.ʃn̩] [US: rɪ.ˈdæk.ʃn̩]

construction [constructions]◼◻◻ noun
[UK: kən.ˈstrʌk.ʃn̩] [US: kən.ˈstrək.ʃn̩]

framing◼◻◻ noun
[UK: ˈfreɪm.ɪŋ] [US: ˈfreɪm.ɪŋ]

combining◼◻◻ noun
[UK: kəm.ˈbaɪn.ɪŋ] [US: kəm.ˈbaɪn.ɪŋ]

constructing◼◻◻ noun
[UK: kən.ˈstrʌkt.ɪŋ] [US: kən.ˈstrəkt.ɪŋ]

writing◼◻◻ noun
[UK: ˈraɪt.ɪŋ] [US: ˈraɪt.ɪŋ]

compilation [compilations] noun
[UK: ˌkɒm.pɪ.ˈleɪʃ.n̩] [US: ˌkɑːm.pə.ˈleɪʃ.n̩]

design [designs] noun
[UK: dɪ.ˈzaɪn] [US: də.ˈzaɪn]

designing noun
[UK: dɪ.ˈzaɪn.ɪŋ] [US: də.ˈzaɪn.ɪŋ]

drafting noun
[UK: ˈdrɑːft.ɪŋ] [US: ˈdræft.ɪŋ]

drawing up noun
[UK: ˈdrɔːɪŋ ʌp] [US: ˈdrɒɪŋ ʌp]

editorship [editorships] noun
[UK: ˈed.ɪt.ə.ʃɪp] [US: ˈed.ət.ər.ʃɪp]

contriving noun
[UK: kən.ˈtraɪv.ɪŋ] [US: kən.ˈtraɪv.ɪŋ]

engrossment noun
[UK: ɪnˈgrəʊsmənt ] [US: ɪnˈgroʊsmənt ]

fitting together noun
[UK: ˈfɪt.ɪŋ tə.ˈɡe.ðə(r)] [US: ˈfɪt.ɪŋ tə.ˈɡe.ðər]

wording noun
[UK: ˈwɜːd.ɪŋ] [US: ˈwɝːd.ɪŋ]

szerkesztés alatt álló gép

machine in the design stage[UK: mə.ˈʃiːn ɪn ðə dɪ.ˈzaɪn steɪdʒ] [US: mɪ.ˈʃiːn ɪn ðə də.ˈzaɪn ˈsteɪdʒ]

szerkesztés megszakítása

abort edit[UK: ə.ˈbɔːt ˈed.ɪt] [US: ə.ˈbɔːrt ˈed.ɪt]

szerkesztési elvek

construction lines[UK: kən.ˈstrʌk.ʃn̩ laɪnz] [US: kən.ˈstrək.ʃn̩ ˈlaɪnz]

szerkesztési vízvonal főnév

water-line [water-lines] noun
[UK: ˈwɔː.tə(r) laɪn] [US: ˈwɒ.tər ˈlaɪn]

szerkesztésében

under the editorship of[UK: ˈʌnd.ə(r) ðə ˈed.ɪt.ə.ʃɪp əv] [US: ˈʌnd.r̩ ðə ˈed.ət.ər.ʃɪp əv]

asztali kiadványszerkesztés főnév

DTP [DTPs] noun

bonyolult mondatszerkesztés főnév

involution [involutions] noun
[UK: ˌɪn.və.ˈluːʃ.n̩] [US: ˌɪn.və.ˈluːʃ.n̩]

elektronikus kiadványszerkesztés főnév

desktop publishing noun
[UK: ˈdesk.tɒp ˈpʌ.blɪʃ.ɪŋ] [US: ˈdesk.ˌtɑːp ˈpʌ.blɪʃ.ɪŋ]

előszerkesztés főnév

sub-editing noun
[UK: sʌb ˈed.ɪt.ɪŋ] [US: ˈsəb ˈed.ət.ɪŋ]

gépszerkesztés főnév

engineering◼◼◼ noun
[UK: ˌen.dʒɪ.ˈnɪər.ɪŋ] [US: ˌen.dʒə.ˈnɪr.ɪŋ]

kiadványszerkesztés főnév

desktop publishing◼◼◼ noun
[UK: ˈdesk.tɒp ˈpʌ.blɪʃ.ɪŋ] [US: ˈdesk.ˌtɑːp ˈpʌ.blɪʃ.ɪŋ]

következetlenség a mondatszerkesztésben főnév

anacoluthon [anacolutha] noun
[UK: ˈanəkˌɒlʌθən] [US: ˈænəkˌɑːlʌθən]

megszerkesztés főnév

design [designs] noun
[UK: dɪ.ˈzaɪn] [US: də.ˈzaɪn]

engrossment noun
[UK: ɪnˈgrəʊsmənt ] [US: ɪnˈgroʊsmənt ]

phrasing noun
[UK: ˈfreɪz.ɪŋ] [US: ˈfreɪz.ɪŋ]

mondatszerkesztés főnév

sentence construction noun
[UK: ˈsen.təns kən.ˈstrʌk.ʃn̩] [US: ˈsen.təns kən.ˈstrək.ʃn̩]

számla megszerkesztése

invoicing[UK: ˈɪnvo.ɪs.ɪŋ] [US: ˈɪn.ˈvɔɪs.ɪŋ]

szótárszerkesztés főnév

lexicography◼◼◻ noun
[UK: ˌlek.sɪˈk.ɒ.ɡrə.fi] [US: ˌlek.sɪˈk.ɒ.ɡrə.fi]

szövegszerkesztés főnév

word processing◼◼◼ noun
[UK: ˈwɜːd ˈprəʊ.ses.ɪŋ] [US: ˈwɝːd ˈproʊ.ses.ɪŋ]

vknek a szerkesztésében

compiled by somebody[UK: kəm.ˈpaɪ.l̩d baɪ ˈsʌm.bə.di] [US: kəm.ˈpaɪ.l̩d baɪ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

edited by somebody[UK: ˈed.ɪt.ɪd baɪ ˈsʌm.bə.di] [US: ˈed.ət.ɪd baɪ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk