Ungarsk-engelsk ordbok » szaporít betyr engelsk

UngarskEngelsk
szaporít ige

propagate◼◼◼ verb
[UK: ˈprɒ.pə.ɡeɪt] [US: ˈprɑː.pə.ˌɡet]

multiply◼◼◻ verb
[UK: ˈmʌlt.ɪ.plaɪ] [US: ˈmʌlt.ɪ.plaɪ]

breed◼◻◻ verb
[UK: briːd] [US: ˈbriːd]

increase◼◻◻ verb
[UK: ɪn.ˈkriːs] [US: ˌɪn.ˈkriːs]

swell (swelled, swollen)◼◻◻ verb
[UK: swel sweld ˈswəʊ.lən] [US: ˈswel ˈsweld ˈswoʊ.lən]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

augment verb
[UK: ˈɔːɡ.ment] [US: ɒg.ˈment]

mend verb
[UK: mend] [US: ˈmend]

szaporítható melléknév

increasable adjective
[UK: ɪnˈkriːsəbl ] [US: ɪnˈkrisəbl ]

szaporítható (állat) melléknév

propagable adjective
[UK: prˈɒpɪdʒəbəl] [US: prˈɑːpɪdʒəbəl]

szaporítás főnév

propagation◼◼◼ noun
[UK: ˌprɒ.pə.ˈɡeɪʃ.n̩] [US: ˌprɑː.pə.ˈɡeɪʃ.n̩]

reproduction◼◼◼ noun
[UK: ˌriː.prə.ˈdʌk.ʃn̩] [US: ˌri.prə.ˈdək.ʃn̩]

increase noun
[UK: ɪn.ˈkriːs] [US: ˌɪn.ˈkriːs]

szaporítás (kötésben) főnév

over◼◼◼ noun
[UK: ˈəʊv.ə(r)] [US: ˈoʊv.r̩]

szaporítás kötésben

casting on[UK: ˈkɑːst.ɪŋ ɒn] [US: ˈkæ.stɪŋ ɑːn]

szaporítással

reproductively[UK: ˌriː.prə.ˈdʌk.tɪ.vli] [US: ˌriː.prə.ˈdʌk.tɪ.vli]

szaporító

reproductive◼◼◼ adjective
[UK: ˌriː.prə.ˈdʌk.tɪv] [US: ˌri.prə.ˈdək.tɪv]

propagator noun
[UK: ˈprɒ.pə.ɡeɪ.tə(r)] [US: ˈprɒ.pə.ɡeɪ.tər]

szaporító rendszer főnév

reproductive system noun
[UK: ˌriː.prə.ˈdʌk.tɪv ˈsɪ.stəm] [US: ˌri.prə.ˈdək.tɪv ˈsɪ.stəm]

szaporítóanyag főnév

adulterant noun
[UK: ə.ˈdʌl.tə.rənt] [US: ə.ˈdʌl.tə.rənt]

szaporítószerv főnév

reproductive structure noun
[UK: ˌriː.prə.ˈdʌk.tɪv ˈstrʌk.tʃə(r)] [US: ˌri.prə.ˈdək.tɪv ˈstrʌk.tʃər]

beltenyésztéssel szaporított főnév

in-and-in noun
[UK: ɪn ənd ɪn] [US: ɪn ænd ɪn]

csak szaporítja a szót ige

argufy verb
[UK: ˈɑː.ɡjʊ.faɪ] [US: ˈɑːr.ɡjə.ˌfaɪ]

cystocarpium (vörös alga szaporítószerve) főnév

cystocarp noun
[UK: sˈɪstəkˌɑːp] [US: sˈɪstəkˌɑːrp]

de hogy ne szaporítsuk tovább a szót

cut a long story short[UK: kʌt ə ˈlɒŋ ˈstɔː.ri ʃɔːt] [US: ˈkət ə ˈlɔːŋ ˈstɔː.ri ˈʃɔːrt]

cut the matter short[UK: kʌt ðə ˈmæ.tə(r) ʃɔːt] [US: ˈkət ðə ˈmæ.tər ˈʃɔːrt]

egy szemet szaporít (átv)

make one[UK: ˈmeɪk wʌn] [US: ˈmeɪk wʌn]

felesleges szószaporítás főnév

tautology noun
[UK: tɔː.ˈtɒ.lə.dʒi] [US: tɔː.ˈtɒ.lə.dʒi]

felszaporítás főnév

piling noun
[UK: ˈpaɪl.ɪŋ] [US: ˈpaɪl.ɪŋ]

hogy ne szaporítsuk a szót

cut a long story short[UK: kʌt ə ˈlɒŋ ˈstɔː.ri ʃɔːt] [US: ˈkət ə ˈlɔːŋ ˈstɔː.ri ˈʃɔːrt]

indáról szaporítás

layerage[UK: lˈeɪərɪdʒ] [US: lˈeɪɚrɪdʒ]

megszaporítja lépteit

mend one's pace[UK: mend wʌnz peɪs] [US: ˈmend wʌnz ˈpeɪs]

minden további szószaporítás nélkül

cut a long story short[UK: kʌt ə ˈlɒŋ ˈstɔː.ri ʃɔːt] [US: ˈkət ə ˈlɔːŋ ˈstɔː.ri ˈʃɔːrt]

cut the matter short[UK: kʌt ðə ˈmæ.tə(r) ʃɔːt] [US: ˈkət ðə ˈmæ.tər ˈʃɔːrt]

nem szaporított

unincreased[UK: ˌʌnɪnˈkriːst ] [US: ʌnɪnˈkrist ]

szószaporítás főnév

prolixity◼◼◼ noun
[UK: prəʊ.ˈlɪk.sɪ.ti] [US: proʊ.ˈlɪk.sɪ.ti]

redundancy◼◼◼ noun
[UK: rɪ.ˈdʌn.dən.si] [US: rə.ˈdən.dən.si]

circumlocution noun
[UK: ˌsɜːk.əm.lə.ˈkjuːʃ.n̩] [US: ˌsɝːk.əm.lə.ˈkjuːʃ.n̩]

divagation noun
[UK: ˌdaɪ.və.ˈɡeɪʃ.n̩] [US: ˌdaɪ.və.ˈɡeɪʃ.n̩]

expatiation noun
[UK: ekspˌeɪʃɪˈeɪʃən] [US: ekspˌeɪʃɪˈeɪʃən]

logorrhea noun

12

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies