Ungarsk-engelsk ordbok » smith betyr engelsk

UngarskEngelsk
Smith főnév

Smith◼◼◼ noun
[UK: smɪθ] [US: ˈsmɪθ]

Smith-ék háza

Smith home[UK: smɪθ həʊm] [US: ˈsmɪθ hoʊm]

Smithék

the Smiths◼◼◼[UK: ðə smɪθs] [US: ðə ˈsmɪθs]

Smithit (ásv) főnév

Smithite noun
[UK: smˈɪθaɪt] [US: smˈɪθaɪt]

Smithson-féle melléknév

Smithsonian◼◼◼ adjective
[UK: ˌsmɪθ.ˈsəʊ.niən] [US: ˌsmɪθˈso.ʊ.niən]

Smithsonit (ásv) főnév

Smithsonite noun
[UK: smˈɪθsənˌaɪt] [US: smˈɪθsənˌaɪt]

a rendkívül mulattató Smith

the scream of a fellow Smith[UK: ðə skriːm əv ə ˈfe.ləʊ smɪθ] [US: ðə ˈskriːm əv ə ˈfelo.ʊ ˈsmɪθ]

Artsmithit (ásv) főnév

Artsmithite noun
[UK: ˈɑːtsmɪθˌaɪt] [US: ˈɑːrtsmɪθˌaɪt]

átkapcsolom Smith úrhoz

I shall put you on to Mr Smith[UK: ˈaɪ ʃæl ˈpʊt juː ɒn tuː ˈmɪ.stə(r) smɪθ] [US: ˈaɪ ˈʃæl ˈpʊt ˈjuː ɑːn ˈtuː ˈmɪ.stər ˈsmɪθ]

az a jópofa Smith

the scream of a fellow Smith[UK: ðə skriːm əv ə ˈfe.ləʊ smɪθ] [US: ðə ˈskriːm əv ə ˈfelo.ʊ ˈsmɪθ]

bemutatom Smith urat

this is Mr Smith[UK: ðɪs ɪz ˈmɪ.stə(r) smɪθ] [US: ðɪs ˈɪz ˈmɪ.stər ˈsmɪθ]

bizonyos Smith nevű úr

one Mr Smith[UK: wʌn ˈmɪ.stə(r) smɪθ] [US: wʌn ˈmɪ.stər ˈsmɪθ]

Deanesmithit (ásv) főnév

Deanesmithite noun
[UK: dˈiːnɪsmˌɪθaɪt] [US: dˈiːnɪsmˌɪθaɪt]

egy Smith nevű úr

one Mr Smith[UK: wʌn ˈmɪ.stə(r) smɪθ] [US: wʌn ˈmɪ.stər ˈsmɪθ]

ez Smith úr

this is Mr Smith[UK: ðɪs ɪz ˈmɪ.stə(r) smɪθ] [US: ðɪs ˈɪz ˈmɪ.stər ˈsmɪθ]

Herbertsmithit (ásv) főnév

Herbertsmithite noun
[UK: hˈɜːbətsmˌɪθaɪt] [US: hˈɜːbɚtsmˌɪθaɪt]

Joesmithit (ásv) főnév

Joesmithite noun
[UK: dʒˈəʊsmɪθˌaɪt] [US: dʒˈoʊsmɪθˌaɪt]

közép-amerikai fehér mahagónifa (Tabebula donnell-smithii, Roseodendron donnell-smithii)

gold tree[UK: ɡəʊld triː] [US: ɡoʊld ˈtriː]

golden tree[UK: ˈɡəʊl.dən triː] [US: ˈɡoʊl.dən ˈtriː]

primavera adjective
[UK: prima.ˈve.rə] [US: prima.ˈve.rə]

Wardsmithit (ásv) főnév

Wardsmithite noun
[UK: wˈɔːdsmɪθˌaɪt] [US: wˈɔːrdsmɪθˌaɪt]

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk