Ungarsk-engelsk ordbok »

rezeg betyr engelsk

UngarskEngelsk
rezeg ige

vibrate [vibrated, vibrated, vibrating, vibrates]◼◼◼ verb
[UK: vaɪ.ˈbreɪt] [US: ˈvaɪ.bret]

oscillate [oscillated, oscillated, oscillating, oscillates]◼◻◻ verb
[UK: ˈɒ.sɪ.leɪt] [US: ˈɑː.sə.ˌlet]

shake [shook, shaken, shaking, shakes]◼◻◻ irregular verb
[UK: ʃeɪk ʃʊk ˈʃeɪkən] [US: ˈʃeɪk ˈʃʊk ˈʃeɪkən]

flicker [flickered, flickered, flickering, flickers]◼◻◻ verb
[UK: ˈflɪkə(r)] [US: ˈflɪkər]

quiver [quivered, quivered, quivering, quivers]◼◻◻ verb
[UK: ˈkwɪ.və(r)] [US: ˈkwɪ.vər]

shook◼◻◻ verb
[UK: ʃʊk] [US: ˈʃʊk]

jar [jarred, jarred, jarring, jars] verb
[UK: dʒɑː(r)] [US: ˈdʒɑːr]

hunt [hunted, hunted, hunting, hunts] verb
[UK: hʌnt] [US: ˈhənt]

jump [jumped, jumped, jumping, jumps] verb
[UK: dʒʌmp] [US: ˈdʒəmp]

vacillate [vacillated, vacillated, vacillating, vacillates] verb
[UK: ˈvæ.sɪ.leɪt] [US: ˈvæ.sə.ˌlet]

rezeg (hang) ige

quaver [quavered, quavered, quavering, quavers] verb
[UK: ˈkweɪ.və(r)] [US: ˈkweɪ.vər]

rezeg a szelepülésen

flutter on its seat[UK: ˈflʌ.tə(r) ɒn ɪts siːt] [US: ˈflʌ.tər ɑːn ˈɪts ˈsiːt]

rezegtet ige

flutter [fluttered, fluttered, fluttering, flutters]◼◼◼ verb
[UK: ˈflʌ.tə(r)] [US: ˈflʌ.tər]

wobble [wobbled, wobbled, wobbling, wobbles]◼◻◻ verb
[UK: ˈwɒb.l̩] [US: ˈwɑːb.l̩]

rezegtető melléknév

vibrative adjective
[UK: vaɪbrˈeɪtɪv] [US: vˈaɪbreɪtˌɪv]

vibratory adjective
[UK: ˈvaɪ.brə.tə.rɪ] [US: ˈvaɪ.brə.tə.riː]

a kefék rezegnek

the brushes are jumping[UK: ðə ˈbrʌʃ.ɪz ə(r) ˈdʒʌmp.ɪŋ] [US: ðə ˈbrʌʃ.əz ˈɑːr ˈdʒʌmp.ɪŋ]

hangrezegtetés

wabble verb
[UK: ˈwɒbl] [US: ˈwɑː.bəl]

wobble [wobbles] noun
[UK: ˈwɒb.l̩] [US: ˈwɑːb.l̩]

hevesen rezeg

judder[UK: ˈdʒʌ.də(r)] [US: ˈdʒʌ.dər]

megrezeg ige

reel [reeled, reeled, reeling, reels] verb
[UK: riːl] [US: ˈriːl]

megrezegtet egy húrt vk szívében

touch a string on somebody's heart[UK: tʌtʃ ə strɪŋ ɒn ˈsəm.ˌbɑː.di hɑːt] [US: ˈtətʃ ə ˈstrɪŋ ɑːn ˈsəm.ˌbɑː.di ˈhɑːrt]

szárnyait rezegteti

flutter[UK: ˈflʌ.tə(r)] [US: ˈflʌ.tər]

szárnyát rezegteti

quiver its wings[UK: ˈkwɪ.və(r) ɪts wɪŋz] [US: ˈkwɪ.vər ˈɪts ˈwɪŋz]

szárnyrezegtetés főnév

flutter of wings noun
[UK: ˈflʌ.tə(r) əv wɪŋz] [US: ˈflʌ.tər əv ˈwɪŋz]

flutter [flutters] noun
[UK: ˈflʌ.tə(r)] [US: ˈflʌ.tər]

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk