Ungarsk-engelsk ordbok »

regisztrál betyr engelsk

UngarskEngelsk
regisztrál ige

record [recorded, recorded, recording, records]◼◼◼ verb
[UK: rɪˈk.ɔːd] [US: rəˈk.ɔːrd]

enregister [enregistered, enregistered, enregistering, enregisters] verb
[UK: enrˈedʒɪstə] [US: enrˈedʒɪstɚ]

regisztrál (műszer) ige

register [registered, registered, registering, registers]◼◼◼ verb
[UK: ˈre.dʒɪ.stə(r)] [US: ˈre.dʒə.stər]

regisztrálatlan melléknév

unregistered◼◼◼ adjective
[UK: ʌn.ˈre.dʒɪ.stəd] [US: ʌn.ˈre.dʒə.stərd]

regisztrálható melléknév

registrable adjective
[UK: rˈedʒɪstrəbəl] [US: rˈedʒɪstrəbəl]

regisztrálj

sign up◼◼◼[UK: saɪn ʌp] [US: ˈsaɪn ʌp]

regisztrált melléknév

registered◼◼◼ adjective
[UK: ˈre.dʒɪ.stəd] [US: ˈre.dʒə.stərd]

regd (registered) adjective
[UK: ˈre.dʒɪ.stəd] [US: ˈre.dʒə.stərd]

regisztrált fordulatszám főnév
gépt

tachogram [tachograms] noun
[UK: tˈakəɡrˌam] [US: tˈækəɡrˌæm]

regisztrálva határozószó

registered◼◼◼ adverb
[UK: ˈre.dʒɪ.stəd] [US: ˈre.dʒə.stərd]

regisztrálás főnév

record [records]◼◼◼ noun
[UK: ˈrek.ɔːd] [US: ˈrek.ɚd]

regisztrálás görbéje

record[UK: rɪˈk.ɔːd] [US: rəˈk.ɔːrd]

regisztráló főnév

registrant [registrants]◼◼◼ noun
[UK: ˈre.dʒə.strənt] [US: ˈre.dʒə.strənt]

self-recording [self-recordings] noun
[UK: self rɪˈk.ɔːd.ɪŋ] [US: ˈself rəˈk.ɔːrd.ɪŋ]

regisztráló melléknév
gépt

autographical adjective
[UK: ˌɔːtəʊɡrˈafɪkəl] [US: ˌɔːɾoʊɡrˈæfɪkəl]

regisztráló elektrométer főnév
vill

electrograph [electrographs] noun
[UK: ɪlˌektrəʊɡrˈaf] [US: ɪlˌektroʊɡrˈæf]

regisztráló hőmérő (thermograph) főnév

thermograph [thermographs] noun
[UK: ˈθɜː.məʊ.ɡrɑːf] [US: ˈθɜːr.mə.ɡræf]

regisztráló hőmérő (thermometrograph)

thermometrograph[UK: θˈɜːməmˌetrəɡrˌaf] [US: θˈɜːməmˌetrəɡrˌæf]

regisztráló lemez

recording disk[UK: rɪˈk.ɔːd.ɪŋ dɪsk] [US: rəˈk.ɔːrd.ɪŋ ˈdɪsk]

regisztráló sebességmérő főnév
gépt

tachograph [tachographs] noun
[UK: ˈtæk.əʊ.ɡrɑːf] [US: ˈtæko.ʊ.ɡræf]

regisztráló szalag

record chart[UK: rɪˈk.ɔːd tʃɑːt] [US: rəˈk.ɔːrd ˈtʃɑːrt]

regisztráló tű nyoma

scriber mark[UK: ˈskraɪ.bə(r) mɑːk] [US: ˈskraɪ.bər ˈmɑːrk]

előreléptet (regisztráló készülék alkatrészét) ige

forward-space verb
[UK: ˈfɔː.wəd speɪs] [US: ˈfɔːr.wərd ˈspeɪs]

esőregisztráló főnév

hyetograph [hyetographs] noun
[UK: hˈaɪɪtˌɒɡraf] [US: hˈaɪɪtˌɑːɡræf]

feljegyzés (regisztráló készüléké) főnév

tracing [tracings] noun
[UK: ˈtreɪs.ɪŋ] [US: ˈtreɪs.ɪŋ]

földrengést regisztráló készülék főnév

seismograph [seismographs] noun
[UK: ˈsaɪz.mə.ɡrɑːf] [US: ˈsaɪz.mə.ɡræf]

hanghullámregisztráló műszer főnév
fiz

phonoscope noun
[UK: ˈfəʊ.nə.skəʊp] [US: ˈfəʊ.nə.skəʊp]

hőmérséklet-regisztrálás (thermographia) főnév

thermography [thermographies] noun
[UK: θɜːmˈɒɡrəfi] [US: θɜːmˈɑːɡrəfi]

időpont-regisztráló melléknév

time-marker adjective
[UK: ˈtaɪm ˈmɑːkə(r)] [US: ˈtaɪm ˈmɑːrkər]

időpont-regisztráló óra

time-marking[UK: ˈtaɪm ˈmɑːkɪŋ] [US: ˈtaɪm ˈmɑːrkɪŋ]

időregisztrálás főnév

chronography noun
[UK: krənˈɒɡrəfi] [US: krənˈɑːɡrəfi]

időt regisztráló szerkezet főnév

chronograph [chronographs] noun
[UK: ˈkrɒ.nə.ɡrɑːf] [US: ˈkrɒ.nə.ɡræf]

mozgásregisztráló készülék (kymograph) főnév

kymograph [kymographs] noun
[UK: ˈkaɪ.mə.ɡrɑːf] [US: ˈkaɪ.mə.ɡræf]

nyelvmozgás-regisztráló készülék főnév

glossograph [glossographs] noun
[UK: ɡlˈɒsəɡrˌaf] [US: ɡlˈɔsəɡrˌæf]

pulzusgörbe-regisztráló műszer (sphygmograph) főnév

sphygmograph [sphygmographs] noun
[UK: sfˈɪɡməɡrˌaf] [US: sfˈɪɡməɡrˌæf]

rezgésregisztráló főnév

vibrograph noun
[UK: vˈaɪbrəɡrˌaf] [US: vˈaɪbrəɡrˌæf]

sebességet mechanikus eszközzel mér és regisztrál ige

clock [clocked, clocked, clocking, clocks]◼◼◼ verb
[UK: ˈklɒk] [US: ˈklɑːk]

sebességregisztráló műszer

speed-recorder[UK: spiːd rɪˈk.ɔː.də(r)] [US: ˈspiːd rɪˈk.ɔːr.dər]

szívhangregisztrálás (phonocardiographia) főnév

phonocardiography [phonocardiographies] noun
[UK: fˌɒnəkˌɑːdɪˈəʊɡrəfi] [US: fˌɑːnəkˌɑːrdɪˈoʊɡrəfi]

szótárilag regisztrál ige

lexiconize verb
[UK: lˈeksɪkˌɒnaɪz] [US: lˈeksɪkˌɑːnaɪz]

12

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk