Ungarsk-engelsk ordbok »

nagy jelentőségű betyr engelsk

UngarskEngelsk
nagy jelentőségű

momentous◼◼◼ adjective
[UK: mə.ˈmen.təs] [US: moˈmen.təs]

of great importance◼◼◼[UK: əv ˈɡreɪt ɪm.ˈpɔːtns] [US: əv ˈɡreɪt ˌɪm.ˈpɔːr.təns]

of overriding importance[UK: əv ˌəʊv.ə.ˈraɪd.ɪŋ ɪm.ˈpɔːtns] [US: əv ˌoʊv.ə.ˈraɪd.ɪŋ ˌɪm.ˈpɔːr.təns]

nagy jelentőségű esemény

event of great significance[UK: ɪ.ˈvent əv ˈɡreɪt sɪɡ.ˈnɪ.fɪkəns] [US: ɪ.ˈvent əv ˈɡreɪt sɪg.ˈnɪ.fɪkəns]

nagyjelentőségű melléknév

momentous◼◼◼ adjective
[UK: mə.ˈmen.təs] [US: moˈmen.təs]

nem nagy jelentőségű

small[UK: smɔːl] [US: ˈsmɒl]

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk