Ungarsk-engelsk ordbok »

munka betyr engelsk

UngarskEngelsk
munka főnév

work [works]◼◼◼ noun
[UK: ˈwɜːk] [US: ˈwɝːk]

job [jobs]◼◼◼ noun
[UK: dʒɒb] [US: ˈdʒɑːb]

munka főnév
GB

labour [labours]◼◼◻ noun
[UK: ˈleɪb.ə(r)] [US: ˈleɪb.r̩]

munka főnév

labor [labors]◼◼◻ noun
[UK: ˈleɪb.ə(r)] [US: ˈleɪb.r̩]

task [tasks]◼◼◻ noun
[UK: tɑːsk] [US: ˈtæsk]

lay [lays]◼◼◻ noun
[UK: leɪ] [US: ˈleɪ]

occupation [occupations]◼◻◻ noun
[UK: ˌɒ.kjʊ.ˈpeɪʃ.n̩] [US: ˌɑː.kjə.ˈpeɪʃ.n̩]

vocation [vocations]◼◻◻ noun
[UK: vəʊˈk.eɪʃ.n̩] [US: voʊˈk.eɪʃ.n̩]

wk (work) [wks] noun
[UK: ˈwɜːk] [US: ˈwɝːk]

applique [appliques] noun
[UK: ə.ˈpliːk.eɪ] [US: ə.ˈpliːk.eɪ]

piece of work noun

work for noun
[UK: ˈwɜːk fɔː(r)] [US: ˈwɝːk ˈfɔːr]

munka főnév
Aust

yacker noun
[UK: jˈakə] [US: jˈækɚ]

munka (kézi) főnév

workmanship◼◼◼ noun
[UK: ˈwɜːk.mən.ʃɪp] [US: ˈwɝːk.mən.ʃɪp]

munka alkalmi jellegének kiküszöbölése

decasualization[UK: dɪkˌaʒuːəlaɪzˈeɪʃən] [US: dᵻkˌæʒuːəlᵻzˈeɪʃən]

munka befejező szakaszán dolgozik

be on the last lap[UK: bi ɒn ðə lɑːst læp] [US: bi ɑːn ðə ˈlæst ˈlæp]

munka elvégzésére kijelölt ember

fatigue man[UK: fə.ˈtiːɡ mæn] [US: fə.ˈtiːɡ ˈmæn]

munka elvégzésére kijelölt különítmény

fatigue party[UK: fə.ˈtiːɡ ˈpɑː.ti] [US: fə.ˈtiːɡ ˈpɑːr.ti]

munka évei

working life[UK: ˈwɜːk.ɪŋ laɪf] [US: ˈwɝːk.ɪŋ ˈlaɪf]

munka évtizedei

working life[UK: ˈwɜːk.ɪŋ laɪf] [US: ˈwɝːk.ɪŋ ˈlaɪf]

munka ideje

working life[UK: ˈwɜːk.ɪŋ laɪf] [US: ˈwɝːk.ɪŋ ˈlaɪf]

munka közben hal meg

die in the shafts[UK: daɪ ɪn ðə ʃɑːfts] [US: ˈdaɪ ɪn ðə ˈʃæfts]

die with one's boots on[UK: daɪ wɪð wʌnz buːts ɒn] [US: ˈdaɪ wɪθ wʌnz ˈbuːts ɑːn]

munka közben szerzett sérelem miatt kapott kártérítés főnév

workmen's compensation noun
[UK: ˈwɜːk.mənz ˌkɒm.pen.ˈseɪʃ.n̩] [US: ˈwɝːk.mənz ˌkɑːm.pən.ˈseɪʃ.n̩]

munka leírása

job description◼◼◼[UK: dʒɒb dɪ.ˈskrɪp.ʃn̩] [US: ˈdʒɑːb də.ˈskrɪp.ʃn̩]

munka megnevezése

job title[UK: dʒɒb ˈtaɪt.l̩] [US: ˈdʒɑːb ˈtaɪt.l̩]

munka nélkül él

eat the bread of idleness[UK: iːt ðə bred əv ˈaɪdl.nəs] [US: ˈiːt ðə ˈbred əv ˈaɪ.dəl.nəs]

munka nélkül jól élő melléknév

leisured adjective
[UK: ˈle.ʒəd] [US: ˈle.ʒəd]

munka nélkül lézeng

be at grass[UK: bi ət ɡrɑːs] [US: bi ət ˈɡræs]

munka nélkül van

be on the road[UK: bi ɒn ðə rəʊd] [US: bi ɑːn ðə roʊd]

be out of job[UK: bi ˈaʊt əv dʒɒb] [US: bi ˈaʊt əv ˈdʒɑːb]

be out of work[UK: bi ˈaʊt əv ˈwɜːk] [US: bi ˈaʊt əv ˈwɝːk]

be out to grass[UK: bi ˈaʊt tuː ɡrɑːs] [US: bi ˈaʊt ˈtuː ˈɡræs]

be short of work[UK: bi ʃɔːt əv ˈwɜːk] [US: bi ˈʃɔːrt əv ˈwɝːk]

munka nélküli

idle[UK: ˈaɪd.l̩] [US: ˈaɪd.l̩]

munka nélküli jövedelem

private income[UK: ˈpraɪ.vɪt ˈɪŋkʌm] [US: ˈpraɪ.vət ˈɪnˌkəm]

munka törvénykönyve GB

labour code◼◼◼[UK: ˈleɪb.ə(r) kəʊd] [US: ˈleɪb.r̩ koʊd]

munka ünnepe GB

labour day◼◼◼[UK: ˈleɪb.ə(r) deɪ] [US: ˈleɪb.r̩ ˈdeɪ]

munka ünnepe (szeptember 1.-USA, Canada)

labor day◼◼◼[UK: ˈleɪb.ə(r) deɪ] [US: ˈleɪb.r̩ ˈdeɪ]

munka után

after work◼◼◼

12

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk