Ungarsk-engelsk ordbok » megszokott betyr engelsk

UngarskEngelsk
megszökött melléknév

escaped adjective
[UK: ɪ.ˈskeɪpt] [US: ə.ˈskeɪpt]

megszokott melléknév

accustomed adjective
[UK: əˈk.ʌ.stəmd] [US: əˈk.ə.stəmd]

common adjective
[UK: ˈkɒ.mən] [US: ˈkɑː.mən]

common or garden adjective
[UK: ˈkɒ.mən ɔː(r) ˈɡɑːd.n̩] [US: ˈkɑː.mən ɔːr ˈɡɑːr.dn̩]

conventional adjective
[UK: kən.ˈven.ʃn̩əl] [US: kən.ˈven.ʃn̩əl]

conventionality noun
[UK: kən.ˌven.ʃə.ˈnæ.lɪ.ti] [US: kən.ˌven.ʃə.ˈnæ.lɪ.ti]

everyday adjective
[UK: ˈev.rɪ.deɪ] [US: ˈev.rɪ.deɪ]

familiar adjective
[UK: fə.ˈmɪ.lɪə(r)] [US: fə.ˈmɪ.ljər]

general adjective
[UK: ˈdʒen.r̩əl] [US: ˈdʒen.r̩əl]

groovy adjective
[UK: ˈɡruː.vi] [US: ˈɡruː.vi]

habitual adjective
[UK: hə.ˈbɪ.tʃʊəl] [US: hə.ˈbɪ.tʃuːəl]

ordinary noun
[UK: ˈɔː.dɪn.ri] [US: ˈɔːr.də.ˌne.ri]

prescriptive adjective
[UK: prɪ.ˈskrɪp.tɪv] [US: prɪ.ˈskrɪp.tɪv]

recognized adjective
[UK: ˈrek.əɡ.naɪzd] [US: ˈrek.əg.ˌnaɪzd]

regular adjective
[UK: ˈre.ɡjʊ.lə(r)] [US: ˈre.ɡjə.lər]

routine adjective
[UK: ruː.ˈtiːn] [US: ruː.ˈtiːn]

routinish adjective
[UK: ruːˈtiːnɪʃ ] [US: ruˈtinɪʃ ]

small adjective
[UK: smɔːl] [US: ˈsmɒl]

stock adjective
[UK: stɒk] [US: ˈstɑːk]

usual adjective
[UK: ˈjuː.ʒʊəl] [US: ˈjuː.ʒə.wəl]

wont noun
[UK: wəʊnt] [US: ˈwoʊnt]

wonted (accustomed, customary, habitual) adjective
[UK: ˈwəʊn.tɪd] [US: ˈwoʊn.tɪd]

megszökött (ló) főnév

runaway noun
[UK: ˈrʌ.nə.weɪ] [US: ˈrʌ.nə.ˌwe]

megszokott dolog

groove[UK: ɡruːv] [US: ˈɡruːv]

that's all in the day's run[UK: ðæts ɔːl ɪn ðə ˈdeɪz rʌn] [US: ðæts ɔːl ɪn ðə ˈdeɪz ˈrən]

that's all in the day's work[UK: ðæts ɔːl ɪn ðə ˈdeɪz ˈwɜːk] [US: ðæts ɔːl ɪn ðə ˈdeɪz ˈwɝːk]

megszokott dolog!

it's all in the day's work[UK: ɪts ɔːl ɪn ðə ˈdeɪz ˈwɜːk] [US: ɪts ɔːl ɪn ðə ˈdeɪz ˈwɝːk]

megszokott életmód főnév

habitude noun
[UK: ˈhæ.bɪ.tjuːd] [US: ˈhæ.bɪ.tjuːd]

megszokott eljáráshoz való ragaszkodás főnév

routinism noun
[UK: ruːˈtiːnɪz(ə)m ] [US: ruˈtinɪz(ə)m ]

megszokott foglalkozás főnév

routine noun
[UK: ruː.ˈtiːn] [US: ruː.ˈtiːn]

megszokott gépies munka

donkey work[UK: ˈdɒŋk.i ˈwɜːk] [US: ˈdɑːŋk.i ˈwɝːk]

megszokott kerékvágás

rut[UK: rʌt] [US: ˈrət]

megszokott kerékvágásban halad

move in a rut[UK: muːv ɪn ə rʌt] [US: ˈmuːv ɪn ə ˈrət]

megszokott munka

routine[UK: ruː.ˈtiːn] [US: ruː.ˈtiːn]

megszökött rab

prison-breaker[UK: ˈprɪz.n̩ ˈbreɪkə(r)] [US: ˈprɪz.n̩ ˈbreɪkər]

megszökött szerelmesek

elopers[UK: ɪˈləʊpəz ] [US: ɪˈloʊpərz ]

megszokott területen kívül eső

offbeat[UK: ˌɒf.ˈbiːt] [US: ˈɒf.ˈbiːt]

megszokott útvonal

track[UK: træk] [US: ˈtræk]

megszokottá válik

wear off[UK: weə(r) ɒf] [US: ˈwer ˈɒf]

megszokotthoz ragaszkodó US pol

stand-pat[UK: stænd pæt] [US: ˈstænd ˈpæt]

12

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies