Ungarsk-engelsk ordbok » magabiztosság betyr engelsk

UngarskEngelsk
magabiztosság főnév

confidence◼◼◼ noun
[UK: ˈkɒn.fɪ.dəns] [US: ˈkɑːn.fə.dəns]

assurance◼◼◻ noun
[UK: ə.ˈʃɔː.rəns] [US: ə.ˈʃʊ.rəns]

self-confidence◼◼◻ noun
[UK: self ˈkɒn.fɪ.dəns] [US: ˈself ˈkɑːn.fə.dəns]

assertiveness◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈsɜː.tɪv.nəs] [US: ə.ˈsɝː.tɪv.nəs]

nerve◼◻◻ noun
[UK: nɜːv] [US: ˈnɝːv]

self-assurance◼◻◻ noun
[UK: self ə.ˈʃɔː.rəns] [US: ˈself ə.ˈʃʊ.rəns]

cocksureness noun
[UK: kˌɒkʃˈʊənəs] [US: kˌɑːkʃˈʊrnəs]

panache noun
[UK: pæ.ˈnæʃ] [US: pə.ˈnɑːʃ]

self-assertion noun
[UK: self ə.ˈsɜːʃ.n̩] [US: ˈself ə.ˈsɝː.ʃn̩]

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies