Ungarsk-engelsk ordbok » kiejtés betyr engelsk

UngarskEngelsk
kiejtés

articulation◼◼◼ noun
[UK: ɑ:ˌtɪ.kju.ˈleɪʃ.n̩] [US: ˌɑːr.tɪ.kjə.ˈleɪʃ.n̩]

utterance◼◼◼ noun
[UK: ˈʌ.tə.rəns] [US: ˈʌ.tə.rəns]

pron (pronunciation) noun
[UK: prˈɒn] [US: prˈɑːn]

vocalization[UK: ˌvəʊk.ə.laɪ.ˈzeɪ.ʃən] [US: ˌvəʊk.ə.laɪ.ˈzeɪ.ʃən]

kiejtés (egy szó szokásos kiejtése) (átv) főnév

standard sound of a word noun
[UK: ˈstæn.dəd ˈsaʊnd əv ə ˈwɜːd] [US: ˈstæn.dərd ˈsaʊnd əv ə ˈwɝːd]

kiejtés (hangé, szóé) főnév

pronunciation◼◼◼ noun
[UK: prə.ˌnʌn.sɪ.ˈeɪʃ.n̩] [US: proˌnən.si.ˈeɪʃ.n̩]

kiejtés (átv) főnév

enunciation◼◼◼ noun
[UK: ɪ.ˌnʌn.sɪ.ˈeɪʃ.n̩] [US: i.nən.si.ˈeɪʃ.n̩]

kiejtés szerint ír le ige

respell verb
[UK: ˌriːˈspɛl ] [US: ˌriˈspɛl ]

kiejtésben részt vevő szervek főnév

articulator noun
[UK: ɑːˈtɪkjʊleɪtə ] [US: ɑrˈtɪkjəˌleɪtər ]

kiejtési

articulatory adjective
[UK: ɑː.ˈtɪ.kjʊ.lə.tə.ri] [US: ɑːr.ˈtɪ.kjə.lə.tɔː.ri]

phonetic adjective
[UK: fə.ˈne.tɪk] [US: fə.ˈne.tɪk]

pronouncing noun
[UK: prə.ˈnaʊns.ɪŋ] [US: prə.ˈnaʊns.ɪŋ]

kiejtési mintaszó főnév

key-word noun
[UK: kiː ˈwɜːd] [US: ˈkiː ˈwɝːd]

kiejtésileg különböző szó főnév

heteronym noun
[UK: hˈetrənˌɪm] [US: hˈeɾɚrˌoʊnɪm]

kiejtésmód főnév

accent◼◼◼ noun
[UK: ˈæk.sent] [US: ək.ˈsent]

a h hang kiejtés főnév

aitch noun
[UK: eɪtʃ] [US: eɪtʃ]

ajakkerekítés nélküli kiejtés főnév

delabialization noun
[UK: dɪlˌeɪbɪəlaɪzˈeɪʃən] [US: dɪlˌeɪbɪəlᵻzˈeɪʃən]

az "éta" kiejtése főnév

itacism noun
[UK: ˈɪtəsˌɪzəm] [US: ˈɪɾəsˌɪzəm]

finomkodó kiejtés főnév

haw-haw noun
[UK: hɔː hɔː] [US: ˈhɒ ˈhɒ]

gyenge kiejtésű alak

weak form[UK: wiːk ˈfɔːm] [US: ˈwiːk ˈfɔːrm]

határozatlan (kiejtés) melléknév

unfixed adjective
[UK: un.fixd] [US: un.fixd]

helyes kiejtés

orthoepy noun
[UK: ˈɔː.θəʊe.pɪ] [US: ɔːrˈθo.ʊə.piː]

received pronunciation[UK: rɪ.ˈsiːvd prə.ˌnʌn.sɪ.ˈeɪʃ.n̩] [US: rə.ˈsiːvd proˌnən.si.ˈeɪʃ.n̩]

helyes kiejtési melléknév
nyelvt

orthoepic adjective
[UK: ɔːθˈəʊpɪk] [US: ɔːrθˈoʊpɪk]

helyes kiejtésre tanítás

speech correction[UK: spiːtʃ kə.ˈrek.ʃn̩] [US: ˈspiːtʃ kə.ˈrek.ʃn̩]

helytelen kiejtés főnév

mispronunciation noun
[UK: ˌmɪ.sprə.ˌnʌn.sɪ.ˈeɪʃ.n̩] [US: ˌmɪ.sprə.ˌnʌn.sɪ.ˈeɪʃ.n̩]

hibás kiejtés főnév

cacology noun
[UK: kæˈk.ɒ.lə.dʒɪ] [US: kæˈk.ɑː.lə.dʒiː]

idegen kiejtés

foreign accent[UK: ˈfɒ.rən ˈæk.sent] [US: ˈfɔː.rən ək.ˈsent]

kissé idegenes kiejtéssel beszél

speak with something of a foreign[UK: spiːk wɪð ˈsʌm.θɪŋ əv ə ˈfɒ.rən] [US: ˈspiːk wɪθ ˈsʌm.θɪŋ əv ə ˈfɔː.rən]

speak with something of a foreign accent[UK: spiːk wɪð ˈsʌm.θɪŋ əv ə ˈfɒ.rən ˈæk.sent] [US: ˈspiːk wɪθ ˈsʌm.θɪŋ əv ə ˈfɔː.rən ək.ˈsent]

köznyelvi kiejtés

received pronunciation[UK: rɪ.ˈsiːvd prə.ˌnʌn.sɪ.ˈeɪʃ.n̩] [US: rə.ˈsiːvd proˌnən.si.ˈeɪʃ.n̩]

londoni külvárosi kiejtés főnév

cockneyism noun
[UK: ˈkɒknɪɪz(ə)m ] [US: ˈkɑknɪɪz(ə)m ]

nem tiszta kiejtés

slur[UK: slɜː(r)] [US: sˈlɝː]

orrhangú kiejtés főnév

nasalism noun
[UK: ˈneɪzəlɪz(ə)m ] [US: ˈneɪzəlɪz(ə)m ]

nasality noun
[UK: neɪ.ˈzæ.lɪ.tɪ] [US: neɪ.ˈzæ.lɪ.tiː]

Reading (kiejtése: redin) főnév

Reading◼◼◼ noun
[UK: ˈriːd.ɪŋ] [US: ˈriːd.ɪŋ]

romlott kiejtés főnév

corruption noun
[UK: kə.ˈrʌp.ʃn̩] [US: kə.ˈrəp.ʃn̩]

rossz kiejtés

mispronunciation◼◼◼ noun
[UK: ˌmɪ.sprə.ˌnʌn.sɪ.ˈeɪʃ.n̩] [US: ˌmɪ.sprə.ˌnʌn.sɪ.ˈeɪʃ.n̩]

cacoepy[UK: kˈakəʊpi] [US: kˈækoʊpi]

mispronounciation[UK: mɪsprənˌaʊnsɪˈeɪʃən] [US: mɪsprənˌaʊnsɪˈeɪʃən]

12

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk