Ungarsk-engelsk ordbok » kiállítás betyr engelsk

UngarskEngelsk
kiállítás főnév

exhibition◼◼◼ noun
[UK: ˌek.sɪ.ˈbɪʃ.n̩] [US: ˌek.sə.ˈbɪʃ.n̩]

fair◼◼◼ noun
[UK: feə(r)] [US: ˈfer]

display◼◼◻ noun
[UK: dɪ.ˈspleɪ] [US: ˌdɪ.ˈspleɪ]

show◼◼◻ noun
[UK: ʃəʊ] [US: ˈʃoʊ]

exhibit◼◻◻ noun
[UK: ɪɡ.ˈzɪ.bɪt] [US: ɪg.ˈzɪ.bət]

exposition◼◻◻ noun
[UK: ˌek.spə.ˈzɪʃ.n̩] [US: ˌek.spə.ˈzɪʃ.n̩]

showing◼◻◻ noun
[UK: ˈʃəʊɪŋ] [US: ˈʃoʊɪŋ]

exposure noun
[UK: ɪk.ˈspəʊ.ʒə(r)] [US: ɪkˈspo.ʊ.ʒə(r)]

get-up noun
[UK: ˈɡet ʌp] [US: ˈɡet ʌp]

getting up noun
[UK: ˈɡet.ɪŋ ʌp] [US: ˈɡet.ɪŋ ʌp]

quadruplication noun
[UK: kwˌɒdruːplɪkˈeɪʃən] [US: kwˌɑːdruːplɪkˈeɪʃən]

salon noun
[UK: ˈsæ.lɒn] [US: sə.ˈlɑːn]

salons noun
[UK: ˈsæ.lɒnz] [US: sə.ˈlɑːnz]

sending-off noun
[UK: ˈsend.ɪŋ ɒf] [US: ˈsend.ɪŋ ˈɒf]

setout noun
[UK: sɛtˈaʊt] [US: sɛtˈaʊt]

show-off noun
[UK: ʃəʊ ɒf] [US: ˈʃoʊ ˈɒf]

kiállítás (okiraté) főnév

engrossment noun
[UK: ɪnˈgrəʊsmənt ] [US: ɪnˈgroʊsmənt ]

kiállítás rendezője

showman, showmen[UK: ˈʃəʊ.mən ˈʃəʊ.mən] [US: ˈʃoʊ.mən ˈʃoʊ.mən]

kiállítás szervező

exhibitor (one who organizes an exhibition)[UK: ɪɡ.ˈzɪ.bɪ.tə(r)] [US: ɪg.ˈzɪ.bə.tər]

kiállítási csarnok

exhibition hall◼◼◼[UK: ˌek.sɪ.ˈbɪʃ.n̩ hɔːl] [US: ˌek.sə.ˈbɪʃ.n̩ ˈhɒl]

kiállítási darab

show-piece[UK: ʃəʊ piːs] [US: ˈʃoʊ ˈpiːs]

kiállítási példány

show-piece[UK: ʃəʊ piːs] [US: ˈʃoʊ ˈpiːs]

kiállítási sátor főnév

booth noun
[UK: buːð] [US: ˈbuːθ]

kiállítási terem

salons[UK: ˈsæ.lɒnz] [US: sə.ˈlɑːnz]

show-room noun
[UK: ʃəʊ ruːm] [US: ˈʃoʊ ˈruːm]

showroom noun

kiállítási tárgy főnév

exhibit noun
[UK: ɪɡ.ˈzɪ.bɪt] [US: ɪg.ˈzɪ.bət]

kiállításokra jár

go places[UK: ɡəʊ ˈpleɪs.ɪz] [US: ˈɡoʊ ˈpleɪs.ɪz]

kiállításos ige

sending-off◼◼◻ verb
[UK: ˈsend.ɪŋ ɒf] [US: ˈsend.ɪŋ ˈɒf]

kiállítást rendező melléknév

exhibitory adjective
[UK: eɡzˈɪbɪtəri] [US: eɡzˈɪbɪtˌoːri]

autókiállítás főnév

motor show noun
[UK: ˈməʊ.tə(r) ʃəʊ] [US: ˈmoʊ.tə(r) ˈʃoʊ]

baromfikiállítás főnév

poultry-show noun
[UK: ˈpəʊl.tri ʃəʊ] [US: ˈpoʊl.tri ˈʃoʊ]

csak a kiállításra

only for the exhibition[UK: ˈəʊn.li fɔː(r) ðə ˌek.sɪ.ˈbɪʃ.n̩] [US: ˈoʊn.li ˈfɔːr ðə ˌek.sə.ˈbɪʃ.n̩]

játákból való kiállítás

send off[UK: send ɒf] [US: ˈsend ˈɒf]

kertészeti kiállítás

horticultural show[UK: ˌhɔː.tɪˈk.ʌl.tʃə.rəl ʃəʊ] [US: ˌhɔːr.təˈk.əl.tʃə.rəl ˈʃoʊ]

királyi szépművészeti akadémia kiállítása

royal academy[UK: ˈrɔɪəl əˈk.æ.də.mi] [US: ˌrɔɪəl əˈk.æ.də.mi]

kutyakiállítás főnév

bench noun
[UK: bentʃ] [US: ˈbentʃ]

bench-show noun
[UK: bentʃ ʃəʊ] [US: ˈbentʃ ˈʃoʊ]

dog-show noun
[UK: dɒɡ ʃəʊ] [US: ˈdɔːɡ ˈʃoʊ]

képkiállítás

picture exhibition

12

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies