Ungarsk-engelsk ordbok »

könnyek betyr engelsk

UngarskEngelsk
könnyek

tears◼◼◼[UK: ˈtɪəz] [US: ˈtɪrz]

salt water noun
[UK: sɔːlt ˈwɔː.tə(r)] [US: ˈsɒlt ˈwɒ.tər]

könnyek kezelhetőség

ease[UK: iːz] [US: ˈiːz]

könnyekben tör ki

burst into tears◼◼◼[UK: bɜːst ˈɪn.tə ˈtɪəz] [US: ˈbɝːst ˌɪn.ˈtuː ˈtɪrz]

gush into tears[UK: ɡʌʃ ˈɪn.tə ˈtɪəz] [US: ˈɡəʃ ˌɪn.ˈtuː ˈtɪrz]

könnyeket csal vk szemébe

bring the water on one's eyes[UK: brɪŋ ðə ˈwɔː.tə(r) ɒn wʌnz aɪz] [US: ˈbrɪŋ ðə ˈwɒ.tər ɑːn wʌnz ˈaɪz]

könnyeket hullat

weep [wept, wept]◼◼◼ irregular verb
[UK: wiːp wept wept] [US: ˈwiːp ˈwept ˈwept]

weep tears◼◼◻[UK: wiːp ˈtɪəz] [US: ˈwiːp ˈtɪrz]

könnyeket ont

shed tears◼◼◼[UK: ʃed ˈtɪəz] [US: ˈʃed ˈtɪrz]

weep [wept, wept]◼◼◼ irregular verb
[UK: wiːp wept wept] [US: ˈwiːp ˈwept ˈwept]

dissolve in tears[UK: dɪ.ˈzɒlv ɪn ˈtɪəz] [US: ˌdɪ.ˈzɑːlv ɪn ˈtɪrz]

weep tears[UK: wiːp ˈtɪəz] [US: ˈwiːp ˈtɪrz]

könnyeket ont vk miatt

weep for somebody[UK: wiːp fɔː(r) ˈsʌm.bə.di] [US: ˈwiːp ˈfɔːr ˈsʌm.ˌbɑː.di]

weep over somebody[UK: wiːp ˈəʊv.ə(r) ˈsʌm.bə.di] [US: ˈwiːp ˈoʊv.r̩ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

könnyekig meg van hatódva

be moved to tears[UK: bi muːvd tuː ˈtɪəz] [US: bi ˈmuːvd ˈtuː ˈtɪrz]

könnyekig meghat

move somebody to tears[UK: muːv ˈsʌm.bə.di tuː ˈtɪəz] [US: ˈmuːv ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈtuː ˈtɪrz]

könnyekig megindít vkt

move somebody to tears[UK: muːv ˈsʌm.bə.di tuː ˈtɪəz] [US: ˈmuːv ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈtuː ˈtɪrz]

könnyekig megnevettetett bennünket

he made us cry with laughter[UK: hiː ˈmeɪd ˈəs kraɪ wɪð ˈlɑːf.tə(r)] [US: ˈhiː ˈmeɪd ˈəs ˈkraɪ wɪθ ˈlæf.tər]

könnyeknek való melléknév

lachrymatory adjective
[UK: ˈlæ.krɪ.mə.tə.rɪ] [US: ˈlæ.krʌ.mə.tɔː.riː]

könnyekre fakad

burst into tears◼◼◼[UK: bɜːst ˈɪn.tə ˈtɪəz] [US: ˈbɝːst ˌɪn.ˈtuː ˈtɪrz]

break down◼◻◻[UK: breɪk daʊn] [US: ˈbreɪk ˈdaʊn]

be overcome by tears[UK: bi ˌəʊv.əˈkʌm baɪ ˈtɪəz] [US: bi ˌoʊv.ə.ˈkʌm baɪ ˈtɪrz]

dissolve in tears[UK: dɪ.ˈzɒlv ɪn ˈtɪəz] [US: ˌdɪ.ˈzɑːlv ɪn ˈtɪrz]

gush into tears[UK: ɡʌʃ ˈɪn.tə ˈtɪəz] [US: ˈɡəʃ ˌɪn.ˈtuː ˈtɪrz]

könnyekre fakaszt

move somebody to tears[UK: muːv ˈsʌm.bə.di tuː ˈtɪəz] [US: ˈmuːv ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈtuː ˈtɪrz]

unman [unmanned, unmanned, unmanning, unmans] verb
[UK: ˌʌn.ˈmæn] [US: ˌʌn.ˈmæn]

könnyekre fakaszt vkit

make somebody cry[UK: ˈmeɪk ˈsʌm.bə.di kraɪ] [US: ˈmeɪk ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈkraɪ]

könnyektől barázdált arc

face lined with tears[UK: feɪs laɪnd wɪð ˈtɪəz] [US: ˈfeɪs ˈlaɪnd wɪθ ˈtɪrz]

könnyektől duzzadt

tear-swollen[UK: ˈtɪə(r) ˈswəʊ.lən] [US: ˈtɪr ˈswoʊ.lən]

a könnyek elhomályosították a szemét

her eyes filled with blinding tears[UK: hɜː(r) aɪz fɪld wɪð ˈblaɪnd.ɪŋ ˈtɪəz] [US: hər ˈaɪz ˈfɪld wɪθ ˈblaɪnd.ɪŋ ˈtɪrz]

bánatos könnyek

salt tears[UK: sɔːlt ˈtɪəz] [US: ˈsɒlt ˈtɪrz]

keserű könnyek

salt tears[UK: sɔːlt ˈtɪəz] [US: ˈsɒlt ˈtɪrz]

scalding tears[UK: ˈskɔːld.ɪŋ ˈtɪəz] [US: ˈskɒld.ɪŋ ˈtɪrz]

kipréselt könnyeket síró

onion-eyed[UK: ˈʌn.jən aɪd] [US: ˈʌn.jən ˈaɪd]

krokodilkönnyek (átv) főnév

crocodile tears [crocodile tears]◼◼◼ noun
[UK: ˈkrɒk.ə.daɪl ˈtɪəz] [US: ˈkrɑːk.ə.ˌdaɪl ˈtɪrz]

krokodilkönnyeket hullat

weep with an onion[UK: wiːp wɪð ən ˈʌn.jən] [US: ˈwiːp wɪθ ˈæn ˈʌn.jən]

kár a könnyekért

that's nothing to weep about[UK: ðæts ˈnʌ.θɪŋ tuː wiːp ə.ˈbaʊt] [US: ðæts ˈnʌ.θɪŋ ˈtuː ˈwiːp ə.ˈbaʊt]

that's nothing to weep over[UK: ðæts ˈnʌ.θɪŋ tuː wiːp ˈəʊv.ə(r)] [US: ðæts ˈnʌ.θɪŋ ˈtuː ˈwiːp ˈoʊv.r̩]

ont (könnyeket) ige

dropt verb
[UK: drˈɒpt] [US: drˈɑːpt]

örömkönnyek

tears of joy◼◼◼[UK: ˈtɪəz əv dʒɔɪ] [US: ˈtɪrz əv ˌdʒɔɪ]

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk