Ungarsk-engelsk ordbok » képez betyr engelsk

UngarskEngelsk
fényképez ige

photograph◼◼◼ verb
[UK: ˈfəʊ.tə.ɡrɑːf] [US: ˈfoʊ.tə.ɡrɑːf]

take a photo◼◻◻ verb
[UK: teɪk ə ˈfəʊ.təʊ] [US: ˈteɪk ə ˈfoˌtoʊ]

take a photograph◼◻◻ verb
[UK: teɪk ə ˈfəʊ.tə.ɡrɑːf] [US: ˈteɪk ə ˈfoʊ.tə.ɡrɑːf]

take a picture◼◻◻

mug verb
[UK: mʌɡ] [US: ˈməɡ]

take a likeness verb
[UK: teɪk ə ˈlaɪk.nəs] [US: ˈteɪk ə ˈlaɪk.nəs]

take a shot verb
[UK: teɪk ə ʃɒt] [US: ˈteɪk ə ˈʃɑːt]

fényképezhetek?

can I take photographs?[UK: kæn ˈaɪ teɪk ˈfəʊ.tə.ɡrɑːfs] [US: ˈkæn ˈaɪ ˈteɪk ˈfoʊ.tə.ɡrɑːfs]

fényképezés főnév

photography◼◼◼ noun
[UK: fə.ˈtɒ.ɡrə.fi] [US: fə.ˈtɑː.ɡrə.fi]

photo shooting

visualization noun
[UK: ˌvɪʒ.u.əl.aɪ.ˈzeɪʃ.n̩] [US: ˌvɪʒ.u.əl.ə.ˈzeɪʃ.n̩]

fényképezésre használható sötétkamra

camera obscura[UK: ˈkæ.mə.rə] [US: ˈkæ.mə.rə]

fényképezéssel történő felderítés főnév
kat

photoreconnaissance noun
[UK: fˌəʊtəʊrɪkˈɒnɪsəns] [US: fˌoʊɾoʊrɪkˈɑːnɪsəns]

fényképező melléknév

photographic◼◼◼ adjective
[UK: ˌfəʊ.tə.ˈɡræ.fɪk] [US: ˌfoʊ.tə.ˈɡræ.fɪk]

fényképező lemez

plate[UK: pleɪt] [US: ˈpleɪt]

fényképező nyílás

camera door[UK: ˈkæ.mə.rə dɔː(r)] [US: ˈkæ.mə.rə ˈdɔːr]

fényképező repülés főnév

safelight noun
[UK: sˈeɪflaɪt] [US: sˈeɪflaɪt]

fényképező terepfelvétel fényk

photo-surveying[UK: ˈfəʊ.təʊ sə.ˈveɪ.ɪŋ] [US: ˈfoˌtoʊ sər.ˈveɪ.ɪŋ]

fényképezőgép főnév

camera◼◼◼ noun
[UK: ˈkæ.mə.rə] [US: ˈkæ.mə.rə]

box-camera noun
[UK: bɒks ˈkæ.mə.rə] [US: ˈbɑːks ˈkæ.mə.rə]

photo camera noun
[UK: ˈfəʊ.təʊ ˈkæ.mə.rə] [US: ˈfoˌtoʊ ˈkæ.mə.rə]

fényképezőgép (filmes) főnév

kodak noun
[UK: ˈkoˌdæk] [US: ˈkoˌdæk]

fényképezőgép nyakszíja főnév

neckstrap noun
[UK: nˈekstrap] [US: nˈekstræp]

fényképezőgép tartószíja főnév

neckstrap noun
[UK: nˈekstrap] [US: nˈekstræp]

fényképezőgép állvány

camera-stand[UK: ˈkæ.mə.rə stænd] [US: ˈkæ.mə.rə ˈstænd]

fényképezőpapír főnév

photographic paper noun

fényképezőállvány szorítócsavar

tripod clamp[UK: ˈtraɪ.pɒd klæmp] [US: ˈtraɪ.ˌpɑːd ˈklæmp]

fényrekesz (fényképezőgépé)

stop[UK: stɒp] [US: ˈstɑːp]

földtani térképezés

geological survey[UK: ˌdʒɪə.ˈlɒ.dʒɪk.l̩ sə.ˈveɪ] [US: ˌdʒiə.ˈlɑː.dʒɪk.l̩ sər.ˈveɪ]

geological surveying[UK: ˌdʒɪə.ˈlɒ.dʒɪk.l̩ sə.ˈveɪ.ɪŋ] [US: ˌdʒiə.ˈlɑː.dʒɪk.l̩ sər.ˈveɪ.ɪŋ]

fülkét képez

recess[UK: rɪ.ˈses] [US: rə.ˈses]

gyújtósíkban fekvő redőnyzár (fényképezőgépé)

focal-plane[UK: ˈfəʊk.l̩ pleɪn] [US: ˈfoʊk.l̩ ˈpleɪn]

gödröket képez

dimple[UK: ˈdɪm.pl̩] [US: ˈdɪm.pl̩]

gúny tárgyát képező melléknév

satirizable adjective
[UK: ˈsætəraɪzəbl ] [US: ˈsætəˌraɪzəbl ]

hangot képez ige
nyelvt

phonate verb
[UK: fˈɒneɪt] [US: fˈɑːneɪt]

harmonikás fényképezőgép

bellows-camera[UK: ˈbe.ləʊz ˈkæ.mə.rə] [US: ˈbeloʊz ˈkæ.mə.rə]

holdtérképezés főnév

selenology noun
[UK: ˌse.lɪ.ˈnɒ.lə.dʒɪ] [US: siː.lɪ.ˈnɑː.lə.dʒiː]

homlokzatot kiképez

front[UK: frʌnt] [US: ˈfrənt]

hálózatot képez

reticulate[UK: rɪ.ˈtɪ.kjʊ.leɪt] [US: rɪ.ˈtɪ.kjʊ.leɪt]

hármas légi fényképezőgép foto földr

trimetrogon[UK: trˈaɪmɪtrˌɒɡən] [US: trˈaɪmɪtrˌɑːɡən]

123

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies