Ungarsk-engelsk ordbok »

jelez betyr engelsk

UngarskEngelsk
előre jelez

anticipate [anticipated, anticipated, anticipating, anticipates]◼◼◻ verb
[UK: æn.ˈtɪ.sɪ.peɪt] [US: æn.ˈtɪ.sə.ˌpet]

foreshadow [foreshadowed, foreshadowed, foreshadowing, foreshadows]◼◼◻ verb
[UK: fɔː.ˈʃæ.dəʊ] [US: fɔːr.ˈʃædo.ʊ]

foretold◼◼◻ verb
[UK: fɔː.ˈtəʊld] [US: fɔːˈtoʊld]

foretell [foretold, foretold, foretelling, foretells]◼◻◻ irregular verb
[UK: fɔː.ˈtel fɔː.ˈtəʊld fɔː.ˈtəʊld] [US: fɔːr.ˈtel fɔːˈtoʊld fɔːˈtoʊld]

betoken [betokened, betokened, betokening, betokens] verb
[UK: bɪ.ˈtəʊkən] [US: bɪˈto.ʊkən]

bode [boded, boded, boding, bodes] verb
[UK: bəʊd] [US: boʊd]

forebode [foreboded, foreboded, foreboding, forebodes] verb
[UK: fɔː.ˈbəʊd] [US: fɔːˈboʊd]

foreshow [foreshowed, foreshown] irregular verb
[UK: fɔː.ˈʃəʊ] [US: fɔːrˈʃo.ʊ]

foretoken verb
[UK: ˈfɔː.ˌtəʊkən] [US: fɔːrˈto.ʊkən]

herald [heralded, heralded, heralding, heralds] verb
[UK: ˈhe.rəld] [US: ˈhe.rəld]

omen [omens] noun
[UK: ˈəʊ.men] [US: ˈoʊ.men]

ominate verb
[UK: ˈɒmɪnˌeɪt] [US: ˈɑːmᵻnˌeɪt]

portend [portended, portended, portending, portends] verb
[UK: pɔː.ˈtend] [US: pɔːr.ˈtend]

pre-indicate verb
[UK: pre ˈɪn.dɪk.eɪt] [US: ˈpriː ˈɪn.dəˌket]

presage [presaged, presaged, presaging, presages] verb
[UK: prɪ.ˈseɪdʒ] [US: ˈpre.sɪdʒ]

prognosticate [prognosticated, prognosticated, prognosticating, prognosticates] verb
[UK: prɒɡ.ˈnɒ.stɪk.eɪt] [US: ˌprɑːg.ˈnɑː.stəˌket]

előre jelezhető melléknév

foretellable adjective
[UK: fɔːˈtɛləbl ] [US: fɔrˈtɛləbl ]

előre nem jelez

unherald[UK: ˌʌnˈhɛrəld ] [US: ʌnˈhɛrəld ]

előrejelezhető melléknév

predicable adjective
[UK: prɪdˈɪkəbəl] [US: prɪdˈɪkəbəl]

fejbólintással jelez

nod[UK: nɒd] [US: ˈnɑːd]

fémjelez

hallmark [hallmarked, hallmarked, hallmarking, hallmarks]◼◼◼ verb
[UK: ˈhɔːl.mɑːk] [US: ˈhɑːl.ˌmɑːrk]

hall-mark [hall-marks]◼◼◻ noun
[UK: hɔːl mɑːk] [US: ˈhɒl ˈmɑːrk]

hajónak jelez

signal a ship[UK: ˈsɪɡ.nəl ə ʃɪp] [US: ˈsɪɡ.nəl ə ˈʃɪp]

hamis nyomot jelez

bark at fault[UK: bɑːk ət fɔːlt] [US: ˈbɑːrk ət ˈfɒlt]

hunyorítással jelez vknek

tip somebody the wink[UK: ˈtɪp ˈsʌm.bə.di ðə wɪŋk] [US: ˈtɪp ˈsʌm.ˌbɑː.di ðə ˈwɪŋk]

írásjelez ige

punctuate [punctuated, punctuated, punctuating, punctuates] verb
[UK: ˈpʌŋk.tʃʊeɪt] [US: ˈpʌŋk.tʃuː.ˌet]

kettyenéssel jelez (mérő)

click off

kijelez ige

display [displayed, displayed, displaying, displays]◼◼◼ verb
[UK: dɪ.ˈspleɪ] [US: ˌdɪ.ˈspleɪ]

kijelezhető melléknév

displayable adjective
[UK: dɪsˈpleɪəbl ] [US: dɪˈspleɪəbl ]

kirejtjelez ige

decode [decoded, decoded, decoding, decodes] verb
[UK: ˌdiːˈk.əʊd] [US: ˌdiːˈkoʊd]

korszakot jelez

mark an era[UK: mɑːk ən ˈɪə.rə] [US: ˈmɑːrk ˈæn ˈe.rə]

kötőjelez ige

hyphenate [hyphenated, hyphenated, hyphenating, hyphenates]◼◼◼ verb
[UK: ˈhaɪ.fə.neɪt] [US: ˈhaɪ.fə.ˌnet]

kötőjelezés főnév

hyphenation [hyphenations] noun
[UK: ˈhaɪ.fə.neɪʃ.n̩] [US: ˈhaɪ.fə.neɪʃ.n̩]

kulcsol (rejtjelez) ige

code [coded, coded, coding, codes] verb
[UK: kəʊd] [US: koʊd]

megállás előtt jelez

signal before stopping[UK: ˈsɪɡ.nəl bɪ.ˈfɔː(r) ˈstɒp.ɪŋ] [US: ˈsɪɡ.nəl bɪ.ˈfɔːr ˈstɑːp.ɪŋ]

megállást jelez vknek

signal to somebody to stop[UK: ˈsɪɡ.nəl tuː ˈsʌm.bə.di tuː stɒp] [US: ˈsɪɡ.nəl ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈtuː ˈstɑːp]

megkérdőjelez

call into question◼◼◼ verb
[UK: kɔːl ˈɪn.tə ˈkwes.tʃən] [US: ˈkɒl ˌɪn.ˈtuː ˈkwes.tʃən]

query [queried, queried, querying, queries]◼◼◼ verb
[UK: ˈkwɪə.ri] [US: ˈkwiː.ri]

to query◼◻◻ noun
[UK: tuː ˈkwɪə.ri] [US: ˈtuː ˈkwiː.ri]

to call sth into question verb
[UK: tuː kɔːl] [US: ˈtuː ˈkɒl]

123

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk