Ungarsk-engelsk ordbok »

hitvány betyr engelsk

UngarskEngelsk
hitvány

vile [viler, vilest]◼◼◼ adjective
[UK: vaɪl] [US: ˈvaɪl]

worthless◼◼◼ adjective
[UK: ˈwɜːθ.ləs] [US: ˈwɝːθ.ləs]

mean◼◼◼ adjective
[UK: miːn] [US: ˈmiːn]

despicable◼◼◻ adjective
[UK: dɪ.ˈspɪk.əb.l̩] [US: ˌdɪ.ˈspɪk.əb.l̩]

wretch [wretches]◼◼◻ noun
[UK: retʃ] [US: ˈretʃ]

contemptible◼◼◻ adjective
[UK: kən.ˈtemp.təb.l̩] [US: kən.ˈtemp.təb.l̩]

dirty [dirtier, dirtiest]◼◼◻ adjective
[UK: ˈdɜː.ti] [US: ˈdɝː.ti]

sorry [sorrier, sorriest]◼◼◻ adjective
[UK: ˈsɒ.ri] [US: ˈsɑː.ri]

sordid◼◼◻ adjective
[UK: ˈsɔː.dɪd] [US: ˈsɔːr.dəd]

shoddy [shoddier, shoddiest]◼◼◻ adjective
[UK: ˈʃɒ.di] [US: ˈʃɑː.di]

trashy [trashier, trashiest]◼◼◻ adjective
[UK: ˈtræ.ʃi] [US: ˈtræ.ʃi]

unworthy◼◼◻ adjective
[UK: ʌn.ˈwɜː.ði] [US: ʌˈn.wɝː.ði]

base [baser, basest]◼◼◻ adjective
[UK: beɪs] [US: ˈbeɪs]

bum◼◼◻ adjective
[UK: bʌm] [US: ˈbəm]

scurvy [scurvier, scurviest]◼◼◻ adjective
[UK: ˈskɜː.vi] [US: ˈskɝː.vi]

bloody [bloodier, bloodiest]◼◼◻ adjective
[UK: ˈblʌ.di] [US: ˈblʌ.di]

dastardly◼◼◻ adjective
[UK: ˈdæ.stəd.li] [US: ˈdæ.stərd.li]

punk [punks]◼◼◻ noun
[UK: pʌŋk] [US: ˈpəŋk]

squalid◼◻◻ adjective
[UK: ˈskwɒ.lɪd] [US: ˈskwɑː.ləd]

scummy◼◻◻ adjective
[UK: ˈskʌ.mi] [US: ˈskʌ.mi]

abject◼◻◻ adjective
[UK: ˈæb.dʒekt] [US: ˈæb.dʒekt]

small [smaller, smallest]◼◻◻ adjective
[UK: smɔːl] [US: ˈsmɒl]

villainous◼◻◻ adjective
[UK: ˈvɪ.lə.nəs] [US: ˈvɪ.lə.nəs]

yellow [yellower, yellowest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈje.ləʊ] [US: ˈjelo.ʊ]

duff [duffs]◼◻◻ noun
[UK: dʌf] [US: ˈdəf]

groveling◼◻◻ adjective
[UK: ˈɡrɒ.vəl.ɪŋ] [US: ˈɡrɒ.vəl.ɪŋ]

mean to◼◻◻ adjective

naught◼◻◻ adjective
[UK: nɔːt] [US: ˈnɒt]

grovelling◼◻◻ adjective
[UK: ˈɡrɒ.vəl.ɪŋ] [US: ˈɡrɒ.vəl.ɪŋ]

rascally◼◻◻ adjective
[UK: ˈrɑː.skə.li] [US: ˈræ.skə.li]

low fellow adjective
[UK: ləʊ ˈfe.ləʊ] [US: ˈloʊ ˈfelo.ʊ]

low-down adjective
[UK: ləʊ daʊn] [US: ˈloʊ ˈdaʊn]

perfidious adjective
[UK: pə.ˈfɪ.dɪəs] [US: pə.ˈfɪ.dɪəs]

slim [slimmer, slimmest] adjective
[UK: slɪm] [US: sˈlɪm]

blankety adjective
[UK: blˈaŋkɪti] [US: blˈæŋkɪɾi]

currish adjective
[UK: ˈkɜː.rɪʃ] [US: ˈkɝː.rɪʃ]

gimcracky adjective
[UK: ɡˈɪmkraki] [US: ɡˈɪmkræki]

groveller [grovellers] noun
[UK: ˈɡrɒ.vlə(r)] [US: ˈɡrɒ.vlər]

niddering adjective
[UK: nˈɪdərɪŋ] [US: nˈɪdɚrɪŋ]

pimping adjective
[UK: ˈpɪmp.ɪŋ] [US: ˈpɪmp.ɪŋ]

12

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk