Ungarsk-engelsk ordbok »

feltöltés betyr engelsk

UngarskEngelsk
feltöltés főnév

upload [uploads]◼◼◼ noun
[UK: ˌʌp.ˈləʊd] [US: ˌʌpˈloʊd]

recharge [recharges]◼◼◻ noun
[UK: ˌriː.ˈtʃɑːdʒ] [US: ri.ˈtʃɑːrdʒ]

fill◼◼◻ noun
[UK: fɪl] [US: ˈfɪl]

filling [fillings]◼◼◻ noun
[UK: ˈfɪl.ɪŋ] [US: ˈfɪl.ɪŋ]

loading [loadings]◼◼◻ noun
[UK: ˈləʊd.ɪŋ] [US: ˈloʊd.ɪŋ]

backfilling◼◻◻ noun
[UK: bˈakfɪlɪŋ] [US: bˈækfɪlɪŋ]

replenishment◼◻◻ noun
[UK: rɪ.ˈple.nɪ.ʃmənt] [US: rə.ˈple.nɪ.ʃmənt]

charging◼◻◻ noun
[UK: ˈtʃɑːdʒ.ɪŋ] [US: ˈtʃɑːrdʒ.ɪŋ]

resupply [resupplies]◼◻◻ noun
[UK: re.sup.plei] [US: ri.sə.ˈplaɪ]

topping up◼◻◻ noun
[UK: ˈtɒp.ɪŋ ʌp] [US: ˈtɑːp.ɪŋ ʌp]

refill [refills]◼◻◻ noun
[UK: ˌriː.ˈfɪl] [US: ri.ˈfɪl]

embankment [embankments] noun
[UK: ɪm.ˈbæŋk.mənt] [US: em.ˈbæŋk.mənt]

filling up noun
[UK: ˈfɪl.ɪŋ ʌp] [US: ˈfɪl.ɪŋ ʌp]

priming noun
[UK: ˈpraɪm.ɪŋ] [US: ˈpraɪm.ɪŋ]

refilling noun
[UK: ˌriː.ˈfɪl.ɪŋ] [US: ˌriː.ˈfɪl.ɪŋ]

banking noun
[UK: bæŋkɪŋ] [US: ˈbæŋkɪŋ]

boosting noun
[UK: ˈbuːst.ɪŋ] [US: ˈbuː.stɪŋ]

charging up noun
[UK: ˈtʃɑːdʒ.ɪŋ ʌp] [US: ˈtʃɑːrdʒ.ɪŋ ʌp]

colmation noun
[UK: kəlmˈeɪʃən] [US: kəlmˈeɪʃən]

energization [energizations] noun
[UK: ˌenədʒaɪzˈeɪʃən] [US: ˌenɚdʒᵻzˈeɪʃən]

impletion noun
[UK: ɪmplˈiːʃən] [US: ɪmplˈiːʃən]

priming charge noun
[UK: ˈpraɪm.ɪŋ tʃɑːdʒ] [US: ˈpraɪm.ɪŋ ˈtʃɑːrdʒ]

priming-charge noun
[UK: ˈpraɪm.ɪŋ tʃɑːdʒ] [US: ˈpraɪm.ɪŋ ˈtʃɑːrdʒ]

satiation noun
[UK: ˈseɪ.ʃieɪʃ.n̩] [US: ˈseɪ.ʃieɪʃ.n̩]

supercharging noun
[UK: ˈsjuːpəʧɑːʤɪŋ ] [US: ˌsupərˈʧɑrʤɪŋ ]

transfusion [transfusions] noun
[UK: træns.ˈfjuːʒ.n̩] [US: træns.ˈfjuːʒ.n̩]

ulling noun
[UK: ˈʊlɪŋ] [US: ˈʊlɪŋ]

upset [upsets] noun
[UK: ˌʌp.ˈset] [US: əp.ˈset]

feltöltés (kölcsön) főnév

top-up [top-ups] noun

elégtelen feltöltés

underpriming[UK: ˌʌndəprˈaɪmɪŋ] [US: ˌʌndɚprˈaɪmɪŋ]

nyomás alatti üzemanyagfeltöltés műsz

pressure-refuelling[UK: ˈpre.ʃə(r) ˌriː.ˈfjuːəl.ɪŋ] [US: ˈpre.ʃər ˌriː.ˈfjuːəl.ɪŋ]

töltőkanna (szivattyú feltöltésére) főnév

priming-can noun
[UK: ˈpraɪm.ɪŋ kæn] [US: ˈpraɪm.ɪŋ ˈkæn]

törmelékfeltöltés főnév

ballast [ballasts] noun
[UK: ˈbæ.ləst] [US: ˈbæ.ləst]

veszteségfeltöltés főnév

loss replacement noun
[UK: lɒs rɪ.ˈpleɪ.smənt] [US: ˈlɒs rə.ˈpleɪ.smənt]

útfeltöltés főnév

body of road noun
[UK: ˈbɒ.di əv rəʊd] [US: ˈbɑː.di əv roʊd]

üveg feltöltése

bottle-filling[UK: ˈbɒt.l̩ ˈfɪl.ɪŋ] [US: ˈbɑːt.l̩ ˈfɪl.ɪŋ]

üzemanyag-feltöltés főnév

refueling◼◻◻ noun
[UK: ri.ˈfjuːəl.ɪŋ] [US: ri.ˈfjuːəl.ɪŋ]

refuelling◼◻◻ noun
[UK: ˌriː.ˈfjuːəl.ɪŋ] [US: ˌriː.ˈfjuːəl.ɪŋ]

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk