Ungarsk-engelsk ordbok » enyves betyr engelsk

UngarskEngelsk
enyves melléknév

adhesive adjective
[UK: əd.ˈhiː.sɪv] [US: æd.ˈhiː.sɪv]

gluey adjective
[UK: ˈɡluːɪ] [US: ˈɡluːɪ]

enyves a keze (átv)

have sticky fingers◼◼◼[UK: həv ˈstɪk.i ˈfɪŋ.ɡəz] [US: həv ˈstɪk.i ˈfɪŋ.ɡərz]

enyves aggófű (Senecio viscosus)

sticky groundsel[UK: ˈstɪk.i ˈɡraʊn.sl̩] [US: ˈstɪk.i ˈɡraʊn.sl̩]

enyves alapozóréteg

clear-cole[UK: klɪə(r) cole] [US: ˈklɪr ˈkol]

enyves fazék

paste-pot[UK: peɪst pɒt] [US: ˈpeɪst ˈpɑːt]

enyves keze van

money sticks to his fingers[UK: ˈmʌ.ni stɪks tuː hɪz ˈfɪŋ.ɡəz] [US: ˈmʌ.ni ˈstɪks ˈtuː ˈhɪz ˈfɪŋ.ɡərz]

enyves kezű

fingerer noun
[UK: ˈfɪŋgərə ] [US: ˈfɪŋgərər ]

of sticky hands[UK: əv ˈstɪk.i hændz] [US: əv ˈstɪk.i ˈhændz]

enyves szalag (növényvédő)

grease band[UK: ɡriːs bænd] [US: ˈɡriːs ˈbænd]

enyves szegfű (Lychnis viscaria, Silene viscaria)

sticky catchfly[UK: ˈstɪk.i] [US: ˈstɪk.i]

enyves tál

paste-pot[UK: peɪst pɒt] [US: ˈpeɪst ˈpɑːt]

enyvesfazék főnév

glue-pot noun
[UK: ɡluː pɒt] [US: ˈɡluː ˈpɑːt]

enyveskezű

sticky fingers◼◼◼ noun
[UK: ˈstɪk.i ˈfɪŋ.ɡəz] [US: ˈstɪk.i ˈfɪŋ.ɡərz]

lime-fingered adjective
[UK: laɪm ˈfɪŋ.ɡəd] [US: ˈlaɪm ˈfɪŋ.ɡərd]

sticky-fingered adjective
[UK: ˈstɪk.i ˈfɪŋ.ɡəd] [US: ˈstɪk.i ˈfɪŋ.ɡərd]

enyveskezű (átv) melléknév

light-fingered◼◼◼ adjective
[UK: laɪt ˈfɪŋ.ɡəd] [US: ˈlaɪt ˈfɪŋ.ɡərd]

light-handed adjective
[UK: laɪt ˈhæn.dɪd] [US: ˈlaɪt ˈhæn.dəd]

snapper-up adjective
[UK: ˈsnæ.pə(r) ʌp] [US: ˈsnæ.pər ʌp]

snapper-up of trifles adjective
[UK: ˈsnæ.pə(r) ʌp əv ˈtraɪ.fəlz] [US: ˈsnæ.pər ʌp əv ˈtraɪ.fəlz]

enyvessé tevő melléknév

conglutinative adjective
[UK: kənɡlˈuːtɪnətˌɪv] [US: kənɡlˈuːtɪnətˌɪv]

enyvesztő (szorítókeret enyvezésnél)

screw-frame[UK: skruː freɪm] [US: ˈskruː ˈfreɪm]

elsenyveszt ige

bedwarf verb
[UK: bˈedwɔːf] [US: bˈedwɔːrf]

unman verb
[UK: ˌʌn.ˈmæn] [US: ˌʌn.ˈmæn]

ez mind csak szemfényvesztés! (átv)

That's all humbug![UK: ðæts ɔːl ˈhʌm.bʌɡ] [US: ðæts ɔːl ˈhʌm.ˌbəɡ]

fenyves főnév

coniferous wood◼◼◼ noun
[UK: kə.ˈnɪ.fə.rəs wʊd] [US: kə.ˈnɪ.fə.rəs ˈwʊd]

pine-forest◼◼◼ noun
[UK: paɪn ˈfɒ.rɪst] [US: ˈpaɪn ˈfɔː.rəst]

firry noun
[UK: ˈfɜː.rɪ] [US: ˈfɜː.riː]

pine-grove noun
[UK: paɪn ɡrəʊv] [US: ˈpaɪn ɡroʊv]

pine-land noun
[UK: paɪn lænd] [US: ˈpaɪn ˈlænd]

pinery noun
[UK: ˈpaɪ.nə.rɪ] [US: ˈpaɪ.nə.riː]

fenyves-ormányos (Hylobius abietis)

pine-weevil[UK: paɪn ˈwiː.vɪl] [US: ˈpaɪn ˈwiː.vəl]

fenyvesbogyó (Vaccinium) főnév

marshberry noun
[UK: mˈɑːʃbəri] [US: mˈɑːrʃberi]

fenyvescinege

coal tit[UK: kəʊl tɪt] [US: koʊl ˈtɪt]

fenyvescinege (Parus ater) főnév

coalmouse (colemouse) noun
[UK: kˈəʊlmaʊs] [US: kˈoʊlmaʊs]

coaltit noun
[UK: kˈəʊltɪt] [US: kˈoʊltɪt]

European titmouse noun
[UK: ˌjʊə.rə.ˈpɪən ˈtɪt.maʊs] [US: ˌjʊ.rə.ˈpiːən ˈtɪt.maʊs]

fenyvesmadár (Turdus pilaris) főnév

fieldfare noun
[UK: ˈfiːld.feə] [US: ˈfiːld.ˌfer]

mindez csak szemfényvesztés

that's all lath and plaster[UK: ðæts ɔːl lɑːθ ənd ˈplɑː.stə(r)] [US: ðæts ɔːl ˈlæθ ænd ˈplæ.stər]

reményvesztett melléknév

bereft of hope adjective
[UK: bɪ.ˈreft əv həʊp] [US: bə.ˈreft əv hoʊp]

12

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk