Ungarsk-engelsk ordbok » előkelő betyr engelsk

UngarskEngelsk
előkelő

distinguished◼◼◼ adjective
[UK: dɪ.ˈstɪŋ.ɡwɪʃt] [US: ˌdɪ.ˈstɪŋ.ɡwɪʃt]

elegant◼◼◼ adjective
[UK: ˈe.lɪ.ɡənt] [US: ˈe.lə.ɡənt]

great◼◼◼ adjective
[UK: ˈɡreɪt] [US: ˈɡreɪt]

noble◼◼◼ adjective
[UK: ˈnəʊb.l̩] [US: ˈnoʊb.l̩]

aristocratic◼◼◻ adjective
[UK: ˌæ.rɪ.stə.ˈkræ.tɪk] [US: ə.ˌrɪ.stə.ˈkræ.tɪk]

classy◼◼◻ adjective
[UK: ˈklɑː.si] [US: ˈklæ.si]

eminent◼◼◻ adjective
[UK: ˈe.mɪ.nənt] [US: ˈe.mə.nənt]

exclusive◼◼◻ adjective
[UK: ɪk.ˈskluː.sɪv] [US: ɪk.ˈskluː.sɪv]

fine◼◼◻ adjective
[UK: faɪn] [US: ˈfaɪn]

genteel◼◼◻ adjective
[UK: dʒen.ˈtiːl] [US: dʒen.ˈtiːl]

grand◼◼◻ adjective
[UK: ɡrænd] [US: ˈɡrænd]

highborn◼◼◻ adjective
[UK: ˈhaɪ.bɔːn] [US: ˈhaɪ.bɔːrn]

distingue◼◻◻ adjective
[UK: dɪs.ˈtæŋ.ɡeɪ] [US: ˌdɪ.stæŋ.ˈɡeɪ]

elevated◼◻◻ adjective
[UK: ˈe.lɪ.veɪ.tɪd] [US: ˈe.lə.ˌve.təd]

flash◼◻◻ adjective
[UK: flæʃ] [US: ˈflæʃ]

gentle◼◻◻ adjective
[UK: ˈdʒen.tl̩] [US: ˈdʒen.tl̩]

high-born◼◻◻ adjective
[UK: haɪ bɔːn] [US: ˈhaɪ ˈbɔːrn]

high-toned◼◻◻ adjective
[UK: haɪ təʊnd] [US: ˈhaɪ ˈtoʊnd]

illustrious◼◻◻ adjective
[UK: ɪ.ˈlʌ.strɪəs] [US: ə.ˈlə.striəs]

notable◼◻◻ adjective
[UK: ˈnəʊ.təb.l̩] [US: ˈnoʊ.təb.l̩]

patrician◼◻◻ adjective
[UK: pə.ˈtrɪʃ.n̩] [US: pə.ˈtrɪʃ.n̩]

refined◼◻◻ adjective
[UK: rɪ.ˈfaɪnd] [US: rə.ˈfaɪnd]

topping◼◻◻ adjective
[UK: ˈtɒp.ɪŋ] [US: ˈtɑːp.ɪŋ]

upscale◼◻◻ noun adjective
[UK: ˈəp.ˌskel] [US: ˈəp.ˌskel]

well-born◼◻◻ adjective
[UK: wel bɔːn] [US: ˈwel ˈbɔːrn]

előkelő melléknév
GB

honourable◼◻◻ adjective
[UK: ˈɒ.nə.rəb.l̩] [US: ˈɒ.nə.rəb.l̩]

előkelő melléknév
US

honor◼◻◻ adjective
[UK: ˈɒ.nə] [US: ˈɑː.nər]

előkelő

blue-blooded adjective
[UK: bluː ˈblʌ.dɪd] [US: ˈbluː ˈblʌ.dəd]

cheesy adjective
[UK: ˈtʃiː.zi] [US: ˈtʃiː.zi]

crackerjack adjective
[UK: ˈkræk.ərˌ.dʒæk] [US: ˈkræk.ər.ˌdʒæk]

dude noun
[UK: djuːd] [US: ˈduːd]

glitterati noun
[UK: ɡlˌɪtərˈɑːti] [US: ɡlˌɪɾɚrˈɑːɾi]

lace-curtain adjective
[UK: leɪs ˈkɜːt.n̩] [US: ˈleɪs ˈkɝː.tn̩]

mundane adjective
[UK: mʌn.ˈdeɪn] [US: mʌn.ˈdeɪn]

stateful adjective
[UK: ˈsteɪtf(ə)l ] [US: ˈsteɪtf(ə)l ]

swell adjective
[UK: swel] [US: ˈswel]

three-piled adjective
[UK: θriː paɪld] [US: ˈθriː ˈpaɪld]

wellborn adjective
[UK: ˈwel.ˈbɔːn] [US: ˈwel.ˈbɔːrn]

west-end adjective
[UK: west end] [US: ˈwest ˈend]

előkelő melléknév
biz

ritzy adjective
[UK: ˈrɪt.si] [US: ˈrɪt.si]

12

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies