Ungarsk-engelsk ordbok » besoroz betyr engelsk

UngarskEngelsk
besoroz ige

conscript (enroll into service)◼◼◼ verb
[UK: kən.ˈskrɪpt] [US: kən.ˈskrɪpt]

enlist◼◼◻ verb
[UK: ɪn.ˈlɪst] [US: ɪn.ˈlɪst]

list◼◼◻ verb
[UK: lɪst] [US: ˈlɪst]

besoroz ige
US

enroll◼◼◻ verb
[UK: ɪn.ˈrəʊl] [US: ɪnˈroʊl]

besoroz ige

attest verb
[UK: ə.ˈtest] [US: ə.ˈtest]

conscribe (enroll, enlist) verb
[UK: kˈɒnskraɪb] [US: kˈɑːnskraɪb]

muster in verb
[UK: ˈmʌ.stə(r) ɪn] [US: ˈmʌ.stər ɪn]

register verb
[UK: ˈre.dʒɪ.stə(r)] [US: ˈre.dʒə.stər]

besoroz ige
GB

enrol verb
[UK: ɪn.ˈrəʊl] [US: ɪnˈroʊl]

besoroz (katonát) ige

recruit◼◼◼ verb
[UK: rɪ.ˈkruːt] [US: rə.ˈkruːt]

draft◼◼◻ verb
[UK: drɑːft] [US: ˈdræft]

induct verb
[UK: ɪn.ˈdʌkt] [US: ˌɪn.ˈdəkt]

besorozás főnév

conscription◼◼◼ noun
[UK: kən.ˈskrɪp.ʃn̩] [US: kən.ˈskrɪp.ʃn̩]

enlistment◼◼◼ noun
[UK: ɪn.ˈlɪst.mənt] [US: ɪn.ˈlɪst.mənt]

besorozás főnév
GB

enrolment noun
[UK: ɪn.ˈrəʊl.mənt] [US: ɪnˈro.ʊl.mənt]

besorozás főnév
US

enrollment noun
[UK: enˈrol.mənt] [US: enˈrol.mənt]

besorozható melléknév

classable adjective
[UK: ˈklɑːsəbl ] [US: ˈklæsəbl ]

besorozott melléknév

enlisted◼◼◼ adjective

besörözött melléknév

beery adjective
[UK: ˈbɪə.ri] [US: ˈbɪ.ri]

besorozott (katona)

conscript (draftee, inductee)◼◼◼ adjective
[UK: kən.ˈskrɪpt] [US: kən.ˈskrɪpt]

draftee noun
[UK: ˌdrɑːˈf.tiː] [US: ˈdræf.ˈtiː]

besorozott (személy) főnév
US

inductee noun
[UK: ˌɪn.ˈdək.ˈtiː] [US: ˌɪn.ˈdək.ˈtiː]

besorozott hadköteles főnév
US

selectee noun
[UK: sɪ.ˌlek.ˈtiː] [US: sɪ.ˌlek.ˈtiː]

besorozott katona

conscript[UK: kən.ˈskrɪpt] [US: kən.ˈskrɪpt]

besorozott katonák

levy[UK: ˈle.vi] [US: ˈle.vi]

besorozzák

get enlisted[UK: ˈɡet ɪn.ˈlɪst.ɪd] [US: ˈɡet ɪn.ˈlɪst.ɪd]

erőszakkal besoroz

press[UK: pres] [US: ˈpres]

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies