Ungarsk-engelsk ordbok » beágyaz betyr engelsk

UngarskEngelsk
beágyaz ige

bed verb
[UK: bed] [US: ˈbed]

bed in verb
[UK: bed ɪn] [US: ˈbed ɪn]

cushion verb
[UK: ˈkʊʃ.n̩] [US: ˈkʊʃ.n̩]

embed verb
[UK: ɪm.ˈbed] [US: em.ˈbed]

embedd verb
[UK: embˈed] [US: embˈed]

make up a bed verb
[UK: ˈmeɪk ʌp ə bed] [US: ˈmeɪk ʌp ə ˈbed]

beágyaz (ágyneműket) ige

make the bed verb
[UK: ˈmeɪk ðə bed] [US: ˈmeɪk ðə ˈbed]

beágyaz (vm)be ige

imbed verb
[UK: ɪm.ˈbed] [US: ˌɪm.ˈbed]

beágyazható melléknév

embeddable adjective
[UK: ɪmˈbɛdəbl ] [US: ɪmˈbɛdəbl ]

beágyazott

embedded adjective
[UK: ɪm.ˈbe.dɪd] [US: em.ˈbe.dəd]

interbedded adjective
[UK: ˌɪntəbˈedɪd] [US: ˌɪntɚbˈedᵻd]

nested[UK: ˈne.stɪd] [US: ˈne.stəd]

beágyazás főnév

bedding-in noun
[UK: ˈbed.ɪŋ ɪn] [US: ˈbed.ɪŋ ɪn]

embedding noun
[UK: ɪm.ˈbed.ɪŋ] [US: ɪm.ˈbed.ɪŋ]

embedment noun
[UK: ɪmˈbɛdmənt ] [US: ɪmˈbɛdmənt ]

encapsulation[UK: ɪnˈk.æp.sju.leɪʃ.n̩] [US: ɪnˈk.æp.sju.leɪʃ.n̩]

inset noun
[UK: ˌɪn.ˈset] [US: ˈɪn.ˌset]

beágyazás (átv) főnév

interlayer noun
[UK: ˌɪntəlˈeɪə] [US: ˌɪntɚlˈeɪɚ]

beágyazó anyag

matrices[UK: ˈmeɪ.trɪ.siːz] [US: ˈmeɪ.trɪ.siːz]

matrix, matrices[UK: ˈmeɪ.trɪks ˈmeɪ.trɪ.siːz] [US: ˈmeɪ.trɪks ˈmeɪ.trɪ.siːz]

beágyazódik ige

impregnate verb
[UK: ˈɪm.preɡ.neɪt] [US: ˌɪm.ˈpreg.ˌnet]

beágyazódott melléknév

interbedded adjective
[UK: ˌɪntəbˈedɪd] [US: ˌɪntɚbˈedᵻd]

beágyazódott melléknév
geol

intercalated adjective
[UK: ɪntˈɜːkəlˌeɪtɪd] [US: ɪntˈɜːkəlˌeɪɾᵻd]

beágyazódás főnév

impregnation noun
[UK: ˈɪm.preɡ.neɪʃ.n̩] [US: ˌɪm.ˈpreg.ˈneɪʃ.n̩]

meddőbeágyazás főnév

country-rock noun
[UK: ˈkʌntr.i rɒk] [US: ˈkʌntr.i ˈrɑːk]

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies