Ungarisch-Russisch Wörterbuch »

jó estét bedeutet auf Russisch

UngarischRussisch
estét

Добрый вечер

estét kívánok (18.00 után használatos)

добрый вечер (используется после 6 часов вечера)

You can find it in:

UngarischRussisch