Ungarisch-Latein Wörterbuch »

isten bedeutet auf Latein

UngarischLatein
Isten főnév

deus noun
i M

divus noun
i M

numen inis n noun

Isten, a Boldogságos Szűz Mária és a halhatatlan Minden Szenetek nagyobb dicsőségére

AM.D.B.V.M. & O.SS.I.G. {ad maiorem Dei, Beatissimae Virginis Mariae et Omnium Sanctoram immortalem gloriam}

Isten, a Boldogságos Szűz Mária és a Szent Atyánk a mi Ferencünk nagyobb dicsőségére

AM.D.G.B.M.V. & S.P.N.F.H. {ad maiorem Dei gloriam, Beatissimae Mariae Virginis et Sancti Patris Nostri Francisci honorem}

Isten, a Boldogságos Szűz Mária nagyobb dicsőségére és tiszteletére

AM.D.B.V.M.G. & H. {ad maiorem Dei, Beatissimae Virginis Mariae gloriam et honorem}

Isten, a Boldosgágos Szeplőtelen Szűz Fogantatásának nagyobb tiszteletére

AM.D.G.B.V.I.C.H. {ad maiorem Dei gloriam, Beatissimae Virginis Immaculatae Conceptionis honorem}

Isten, a bűn nélkül fogantatott Boldogságos Szűz nagyobb tiszteletére

AM.D.G.B.V.S.L.C.H. {ad maiorem Dei gloriam, Beatissimae Virginis sine labe conceptae honorem}

Isten, én Istenem, miért hagytál el? Miért maradsz távol könyörgésemtől, panaszos énekemtől?

Deus Deus meus respice in me: quare me dereliquisti? Longe a salute mea verba delictorum meorum?

Isten, téged dícsérünk

Te Deum laudamus

Isten a jókedvű adakozót kedveli

hilarem datorem diligit Deus

Isten a legfőbb jó

deus summum bonum

Isten adta, Isten elvette {a szenvedő Jób szavai}

Deus dedit, Deus abstulit

Isten akaratából

v.D. {volente Deo}

V.D. {volenti Deo}

Isten akaratával

Deo volente {D.V.}

Isten anyja szabályott papjai

CR.M.D. {Clerici Regulares Matris Dei {Ordo Clericorum Regularium a Matre Dei}}

Isten anyja {Szűz Mária}

Mater Dei

Isten Anyjának Reguláris Klerikusai

O.M.D. {Ordo Clericorum Regularium a Matre Dei}

OMD {Ordo Clericorum Regularium a Matre Dei}

Isten báránya {Jézus egyik megjelölése - Keresztelő Szent János nyomán} Gyakori katolikus vallási jelvény: egy fekvő bárány, amely felett zászló leng}

agnus Dei

Isten birodalmának és üdvösségének Krisztus általi igehirdetése

evangelium ii nGr

Isten dicséretére és dicsőségére

DL.E.G. {Deo laus et gloria}

Isten dicsőségére és a Szeplőtelen Szűz Mária nagyobb tiszteletére

AM.D.G. & J.V.M.H. {ad maiorem Dei gloriam et Immaculatae Virginis Mariae honorem}

Isten éltesse!

ad multos annos!

Isten engedelmével

concedente Deo

Isten engem úgy segéljen

ita di me ament

me dius Fidius

Isten engem úgy segéljen!

me Dius Fidius iuvet!

medius Fidius!

Isten és az Apostoli Szent Szék kegyelme

DE.S.S.A.G. {Dei et Sanctae Sedis Apostolicae gratia}

Isten és Megváltó Urunk, Jézus Krisztus nevében, ámen

IN.D.E.S.N.I.CA. {In nomine Dei et Salvatoris nostri Iesu Christi amen}

Isten és Urunk, Jézus Krisztus nevében

IN.D.E.D.N.J.C. {In nomine Dei et Domini nostri Jesu Christi}

Isten Fiát világra hozó Szűz

Virgo pariens

Isten ha véd, gerendán is hajózhatsz

Deo favente navigas vel limine

Isten háza

casa de Deus

domus Dei

Isten hozott!

ave avete, aveto

ave!

Isten hozzád

V.S. {vale salve!}

12

You can find it in:

UngarischLatein