Ungarisch-Japanisch Wörterbuch »

megszámlálás bedeutet auf Japanisch

UngarischJapanisch
megszámlálás

gyakusan

haku

hakushaku

kaunto