Ungarisch-Japanisch Wörterbuch »

kira- bedeutet auf Japanisch

UngarischJapanisch
kirablás

fukuro

hyou

sakku

kiradíroz

kosuru

masuru

momu

sureru

suru

kiradírozás

massatsu

kirakat

ekijibishon

hakki

hakurankai

teishi

tenjikai

kirakatrendező

doressa-

keshoudai

kyoudai

sugatami

kirakodik

yamesaseru

kirakodás

douyou

mizuage

niage

picchingu

toukyuu

kirakodóhíd

futou

kirakóhajó

nibune

nitari

raita-

kirakós játék

jiguso-pazuru