Ungarisch-Japanisch Wörterbuch »

kényszerítés bedeutet auf Japanisch

UngarischJapanisch
kényszerítés

buryoku

chikara

fo-su

gun

jitsuryoku

seiryoku

shintou

kikényszerítés

goudatsu

gousei

jisshi

kyoukou

kyousei

kyouyou

murijii

shikkou

shukusei

You can find it in:

UngarischJapanisch