Ungarisch-Japanisch Wörterbuch »

jóindulat bedeutet auf Japanisch

UngarischJapanisch
jóindulat

hakuai

jihi

jinjo

jishin

jizenshin

konjou

onjou

zenkou

jóindulattal

katajikenakumo

jóindulatú

atatakai

douzo

gojoteki

hitonatsukkoi

komayaka

mairudo

monoyawaraka

onwa

shitashimiyasui