Ungarisch-Japanisch Wörterbuch »

elnyű bedeutet auf Japanisch

UngarischJapanisch
elnyű

haku

kaburu

matou

mesu

obiru

sageru

suriherasu

tsukeru

elnyűtt

boro-

furukusai

iyashii

misuborashii

wabishii