Ungarisch-Japanisch Wörterbuch »

összetévesztés bedeutet auf Japanisch

UngarischJapanisch
összetévesztés

dou

funkyuu

konmei

konzatsu

ranzatsu

sakuran