Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

zamat bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
zamat főnév
US

flavor [flavors]◼◼◼ noun
[UK: ˈfleɪ.və(r)] [US: ˈfleɪ.vər]

zamat főnév
GB

flavour [flavours]◼◼◻ noun
[UK: ˈfleɪ.və(r)] [US: ˈfleɪ.vər]

zamat főnév

savor◼◼◻ noun
[UK: ˈseɪ.və(r)] [US: ˈseɪ.vər]

savour◼◻◻ noun
[UK: ˈseɪ.və(r)] [US: ˈseɪ.vər]

relish [relishes]◼◻◻ noun
[UK: ˈre.lɪʃ] [US: ˈre.lɪʃ]

aroma [aromas]◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈrəʊ.mə] [US: əˈro.ʊ.mə]

zest◼◻◻ noun
[UK: zest] [US: ˈzest]

nose [noses]◼◻◻ noun
[UK: nəʊz] [US: noʊz]

smack [smacks]◼◻◻ noun
[UK: smæk] [US: ˈsmæk]

spice [spices]◼◻◻ noun
[UK: spaɪs] [US: ˈspaɪs]

gust [gusts] noun
[UK: ɡʌst] [US: ˈɡəst]

zamat (boré) főnév

bouquet (wine) [bouquets]◼◼◼ noun
[UK: bʊˈk.eɪ] [US: buːˈk.eɪ]

zamata (vmnek)

juice of something[UK: dʒuːs əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈdʒuːs əv ˈsʌm.θɪŋ]

zamatát érzi

savor[UK: ˈseɪ.və(r)] [US: ˈseɪ.vər]

savour[UK: ˈseɪ.və(r)] [US: ˈseɪ.vər]

zamatos melléknév

juicy [juicier, juiciest]◼◼◼ adjective
[UK: ˈdʒuː.si] [US: ˈdʒuː.si]

succulent◼◼◼ adjective
[UK: ˈsʌ.kjʊ.lənt] [US: ˈsʌ.kjə.lənt]

luscious◼◼◻ adjective
[UK: ˈlʌ.ʃəs] [US: ˈlʌ.ʃəs]

spicy [spicier, spiciest]◼◼◻ adjective
[UK: ˈspaɪ.si] [US: ˈspaɪ.si]

tasty [tastier, tastiest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈteɪ.sti] [US: ˈteɪ.sti]

racy [racier, raciest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈreɪ.si] [US: ˈreɪ.si]

fruity [fruitier, fruitiest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈfruː.ti] [US: ˈfruː.ti]

zesty◼◻◻ adjective
[UK: zest] [US: zest]

savory◼◻◻ adjective
[UK: ˈseɪ.və.ri] [US: ˈseɪ.və.ri]

aromatic◼◻◻ adjective
[UK: ˌæ.rə.ˈmæ.tɪk] [US: ˌe.rə.ˈmæ.tɪk]

zamatos melléknév
GB

flavoured◼◻◻ adjective
[UK: ˈfleɪ.vəd] [US: ˈfleɪ.vəd]

zamatos melléknév

mellow-tasted adjective
[UK: ˈme.ləʊ ˈteɪ.stɪd] [US: ˈmelo.ʊ ˈteɪ.stəd]

relieshable adjective
[UK: rɪlˈɪʃəbəl] [US: rɪlˈɪʃəbəl]

relishable adjective
[UK: ˈrɛlɪʃəbl ] [US: ˈrɛlɪʃəbl ]

savoured adjective
[UK: ˈseɪ.vəd] [US: ˈseɪ.vəd]

zamatos melléknév
GB

flavorous adjective
[UK: flˈeɪvərəs] [US: flˈeɪvɚrəs]

flavoury adjective
[UK: flˈeɪvɜːri] [US: flˈeɪvɜːri]

zamatos (átv) melléknév

idiomatic adjective
[UK: ˌɪ.dɪə.ˈmæ.tɪk] [US: ˌɪ.diə.ˈmæ.tɪk]

zamatos angolsággal beszél

speak idiomatic English[UK: spiːk ˌɪ.dɪə.ˈmæ.tɪk ˈɪŋ.ɡlɪʃ] [US: ˈspiːk ˌɪ.diə.ˈmæ.tɪk ˈɪŋ.ˌɡlɪʃ]

zamatos bor

smooth wine[UK: smuːð waɪn] [US: ˈsmuːð ˈwaɪn]

zamatos turbolya főnév

chervil noun
[UK: ˈtʃɜː.vɪl] [US: ˈtʃɝː.vɪl]

zamatosan határozószó

racily adverb
[UK: ˈreɪ.sɪ.li] [US: ˈreɪ.sɪ.li]

spicily adverb
[UK: ˈspaɪ.sɪ.li] [US: ˈspaɪ.sɪ.li]

succulently adverb
[UK: ˈsʌkjʊləntli ] [US: ˈsʌkjəlɪntli ]

zamatosan (beszél) határozószó

idiomatically adverb
[UK: ˌɪ.dɪə.ˈmæ.tɪk.l̩i] [US: ˌɪ.dɪə.ˈmæ.tɪk.l̩i]

12

You can find it in:

UngarischEnglisch