Ungarisch-Englisch Wörterbuch » tutyimutyi bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
tutyimutyi

dodderer◼◼◼ noun
[UK: ˈdɒ.də.rə(r)] [US: ˈdɒ.də.rər]

doddering adjective
[UK: ˈdɒ.dər.ɪŋ] [US: ˈdɑː.dər.ɪŋ]

tutyimutyiskodik főnév

stand around like a spare prick at a wedding noun
[UK: stænd ə.ˈraʊnd ˈlaɪk ə speə(r) prɪk ət ə ˈwed.ɪŋ] [US: ˈstænd ə.ˈraʊnd ˈlaɪk ə ˈsper ˈprɪk ət ə ˈwed.ɪŋ]

stand around like a spare prick at an orgy noun
[UK: stænd ə.ˈraʊnd ˈlaɪk ə speə(r) prɪk ət ən ˈɔː.dʒi] [US: ˈstænd ə.ˈraʊnd ˈlaɪk ə ˈsper ˈprɪk ət ˈæn ˈɔːr.dʒi]

You can find it in:

UngarischEnglisch