Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

terület bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
terület főnév

area [areas]◼◼◼noun
[UK: ˈeə.riə] [US: ˈe.riə]

territory [territories]◼◼◼noun
[UK: ˈte.rɪt.r̩i] [US: ˈte.rə.ˌtɔː.ri]

field (a part of a science) [fields]◼◼◼noun
[UK: fiːld] [US: ˈfiːld]

country [countries]◼◼◻noun
[UK: ˈkʌntr.i] [US: ˈkʌntr.i]

region [regions]◼◼◻noun
[UK: ˈriː.dʒən] [US: ˈriː.dʒən]

place [places]◼◼◻noun
[UK: ˈpleɪs] [US: ˈpleɪs]

land [lands]◼◼◻noun
[UK: lænd] [US: ˈlænd]

space [spaces]◼◼◻noun
[UK: speɪs] [US: ˈspeɪs]

sector [sectors]◼◼◻noun
[UK: ˈsek.tə(r)] [US: ˈsek.tər]

zone [zones]◼◼◻noun
[UK: zəʊn] [US: ˈzoʊn]

range [ranges]◼◼◻noun
[UK: reɪndʒ] [US: ˈreɪndʒ]

location [locations]◼◼◻noun
[UK: ləʊˈk.eɪʃ.n̩] [US: loʊˈk.eɪʃ.n̩]

scope [scopes]◼◼◻noun
[UK: skəʊp] [US: skoʊp]

domain [domains]◼◼◻noun
[UK: dəʊ.ˈmeɪn] [US: doʊ.ˈmeɪn]

surface [surfaces]◼◼◻noun
[UK: ˈsɜː.fɪs] [US: ˈsɝː.fəs]

district [districts]◼◼◻noun
[UK: ˈdɪ.strɪkt] [US: ˈdɪ.ˌstrɪkt]

section [sections]◼◼◻noun
[UK: ˈsek.ʃn̩] [US: ˈsek.ʃn̩]

ground [grounds]◼◼◻noun
[UK: ɡraʊnd] [US: ˈɡraʊnd]

sphere [spheres]◼◼◻noun
[UK: sfɪə(r)] [US: sˈfɪr]

province [provinces]◼◼◻noun
[UK: ˈprɒ.vɪns] [US: ˈprɑː.vəns]

walk [walks]◼◼◻noun
[UK: wɔːk] [US: ˈwɑːk]

terrain [terrains]◼◼◻noun
[UK: te.ˈreɪn] [US: tə.ˈreɪn]

grounds [grounds]◼◼◻noun
[UK: ɡraʊndz] [US: ˈɡraʊndz]

oblast◼◼◻noun

corner [corners]◼◼◻noun
[UK: ˈkɔː.nə(r)] [US: ˈkɔːr.nər]

stretch [stretches]◼◼◻noun
[UK: stretʃ] [US: ˈstretʃ]

countryside◼◼◻noun
[UK: ˈkʌntr.i.saɪd] [US: ˈkʌntr.i.saɪd]

circuit [circuits]◼◼◻noun
[UK: ˈsɜːkɪt] [US: ˈsɝːkət]

tract [tracts]◼◻◻noun
[UK: trækt] [US: ˈtrækt]

pale [pales]◼◻◻noun
[UK: peɪl] [US: ˈpeɪl]

bourne◼◻◻noun
[UK: bʊən] [US: ˈbɔːrn]

bournnoun
[UK: bʊən] [US: ˈbɔːrn]

területmelléknév

arealadjective
[UK: ˈeəriəl] [US: ˈeriəl]

terület elhatárolására szolgáló vizesárok

water-fence[UK: ˈwɔː.tə(r) fens] [US: ˈwɒ.tər ˈfens]

terület körülzárása főnév

enclavementnoun
[UK: ˈɛnkleɪvmənt] [US: ˈɑnˌkleɪvmənt]

terület megtisztítása

mop up[UK: mɒp ʌp] [US: ˈmɑːp ʌp]

terület nemzetközivé tétele főnév

internationalisationnoun
[UK: ˌɪntənˌaʃənəlaɪzˈeɪʃən] [US: ˌɪntɚnˌæʃənələzˈeɪʃən]

internationalizationnoun
[UK: ˌɪnt.ə.ˌnæʃ.n̩.əl.aɪ.ˈzeɪʃ.n̩] [US: ˌɪnt.r̩.ˌnæʃ.n̩.əl.ə.ˈzeɪ.ʃən]

terület újra hasznosítás

reclamation of land[UK: ˌre.klə.ˈmeɪʃ.n̩ əv lænd] [US: ˌre.klə.ˈmeɪʃ.n̩ əv ˈlænd]

területbombázás főnév

pattern-bombingnoun
[UK: ˈpæt.n̩ ˈbɒm.ɪŋ] [US: ˈpæ.tərn ˈbɑːm.ɪŋ]

12

Terület bedeutet auf Englisch » DictZone Ungarisch-Englisch Wört…