Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

tápláló bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
tápláló

nutritious◼◼◼ adjective
[UK: njuː.ˈtrɪ.ʃəs] [US: nuː.ˈtrɪ.ʃəs]

nourishing◼◼◻ adjective
[UK: ˈnʌ.rɪʃ.ɪŋ] [US: ˈnɜː.rɪʃ.ɪŋ]

feeding [feedings]◼◼◻ noun
[UK: ˈfiːd.ɪŋ] [US: ˈfiːd.ɪŋ]

hearty [heartier, heartiest]◼◼◻ adjective
[UK: ˈhɑː.ti] [US: ˈhɑːr.ti]

nurturing◼◻◻ noun

feeder [feeders]◼◻◻ noun
[UK: ˈfiː.də(r)] [US: ˈfiː.dər]

substantial◼◻◻ adjective
[UK: səb.ˈstæn.ʃl̩] [US: səb.ˈstæn.tʃl̩]

sustaining◼◻◻ noun
[UK: sə.ˈsteɪn.ɪŋ] [US: sə.ˈsteɪn.ɪŋ]

wholesome◼◻◻ adjective
[UK: ˈhəʊl.səm] [US: ˈhoʊl.səm]

succulent◼◻◻ adjective
[UK: ˈsʌ.kjʊ.lənt] [US: ˈsʌ.kjə.lənt]

nutritive◼◻◻ adjective
[UK: ˈnjuː.trɪ.tɪv] [US: ˈnuː.trə.tɪv]

afferent◼◻◻ adjective
[UK: ˈæ.fə.rənt] [US: ˈæ.fə.rənt]

alimentary adjective
[UK: ˌæ.lɪ.ˈmen.tə.ri] [US: ˌæ.lə.ˈmen.tə.ri]

alimenter noun
[UK: əlˈaɪməntə] [US: əlˈaɪməntɚ]

nurturer [nurturers] noun
[UK: ˈnɜː.tə.rə(r)] [US: ˈnɝː.tə.rər]

nutrimental adjective
[UK: njˌuːtrɪmˈentəl] [US: njˌuːtrɪmˈentəl]

tápláló melléknév
orv

alible adjective
[UK: ˈeɪləbəl] [US: ˈeɪləbəl]

alimental adjective
[UK: əlaɪmˈentəl] [US: əlaɪmˈentəl]

tápláló (nutriens) melléknév

nutrient◼◼◼ adjective
[UK: ˈnjuː.trɪənt] [US: ˈnuː.triənt]

tápláló (személy) főnév

nourisher noun
[UK: ˈnʌrɪʃə ] [US: ˈnɜrɪʃər ]

tápláló (étel) melléknév

rich [richer, richest]◼◼◼ adjective
[UK: rɪtʃ] [US: ˈrɪtʃ]

tápláló szik petében főnév

deutoplasm noun
[UK: djˈuːtəplˌazəm] [US: djˈuːɾəplˌæzəm]

tápláló volta (vmnek) főnév

alibility noun
[UK: eɪlɪˈbɪlɪti ] [US: eɪlɪˈbɪlɪti ]

tápláló árpafőzet főnév

ptisan noun
[UK: tɪ.ˈzæn] [US: tɪ.ˈzæn]

bőrtápláló (krém) főnév

skin-food noun
[UK: skɪn fuːd] [US: ˈskɪn ˈfuːd]

külső táplálószövet (perispermium) főnév

perisperm noun
[UK: pˈerɪspˌɜːm] [US: pˈerɪspˌɜːm]

méhet tápláló (uterotroph) melléknév

uterotropic adjective
[UK: jˌuːtərətrˈɒpɪk] [US: jˌuːɾɚrətrˈɑːpɪk]

nem tápláló melléknév

unnourishing adjective
[UK: ˌʌnˈnʌrɪʃɪŋ ] [US: ʌnˈnɜrɪʃɪŋ ]

növénytermesztés táplálóoldatokban főnév

hydroponics [hydroponics] noun
[UK: ˌhaɪ.drə.ˈpɒ.nɪks] [US: ˌhaɪ.drə.ˈpɒ.nɪks]

olaj-betápláló melléknév

oil-feeder adjective
[UK: ɔɪl ˈfiː.də(r)] [US: ˌɔɪl ˈfiː.dər]

égést tápláló (anyag)

comburent (comburant, combustive)[UK: kəmbjˈʊərənt] [US: kəmbjˈʊrrənt]

önmagát tápláló (autotroph) főnév

autotroph [autotrophs] noun
[UK: ˌɔːtəʊtrˈɒf] [US: ˌɔːɾoʊtrˈɑːf]

Összes Emészthető Táplálóanyag főnév

TDN (Total Digestible Nutrients) [TDN] noun
[UK: tˌiːdˌiːˈen tˈəʊtəl daɪdʒˈestəbəl njˈuːtriənts] [US: tˌiːdˌiːˈen tˈoʊɾəl daɪdʒˈestəbəl njˈuːtriənts]

You can find it in:

UngarischEnglisch