Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

szegényes bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
szegényes melléknév

poor [poorer, poorest]◼◼◼ adjective
[UK: pʊə(r)] [US: ˈpʊr]

mean◼◼◻ adjective
[UK: miːn] [US: ˈmiːn]

miserable◼◻◻ adjective
[UK: ˈmɪz.rəb.l̩] [US: ˈmɪ.zə.rəb.l̩]

scanty [scantier, scantiest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈskæn.ti] [US: ˈskæn.ti]

poky [pokier, pokiest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈpəʊk.i] [US: ˈpoʊk.i]

pokey◼◻◻ adjective
[UK: ˈpoki] [US: ˈpoki]

skimpy [skimpier, skimpiest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈskɪm.pi] [US: ˈskɪm.pi]

bare [barer, barest]◼◻◻ adjective
[UK: beə(r)] [US: ˈber]

poverty-stricken◼◻◻ adjective
[UK: ˈpɒ.və.ti ˈstrɪkən] [US: ˈpɑː.vər.ti ˈstrɪkən]

seedy [seedier, seediest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈsiː.di] [US: ˈsiː.di]

beggarly◼◻◻ adjective
[UK: ˈbe.ɡə.li] [US: ˈbe.ɡə.li]

penurious◼◻◻ adjective
[UK: pɪ.ˈnjʊə.rɪəs] [US: ˌpe.ˈnjuː.riəs]

pitiable◼◻◻ adjective
[UK: ˈpɪ.tɪəb.l̩] [US: ˈpɪ.tiəb.l̩]

bald [balder, baldest] adjective
[UK: bɔːld] [US: ˈbɒld]

deficient adjective
[UK: dɪ.ˈfɪʃnt] [US: də.ˈfɪ.ʃənt]

lenten adjective
[UK: ˈlen.tən] [US: ˈlen.tən]

miserly adjective
[UK: ˈmaɪ.zə.li] [US: ˈmaɪ.zər.li]

poorish adjective
[UK: ˈpʊərɪʃ ] [US: ˈpurɪʃ ]

scanty meagre adjective
[UK: ˈskæn.ti ˈmiː.ɡə(r)] [US: ˈskæn.ti ˈmiː.ɡər]

scrimpy adjective
[UK: ˈskrɪm.pɪ] [US: ˈskrɪm.piː]

single-soled adjective
[UK: ˈsɪŋ.ɡl̩ səʊld] [US: ˈsɪŋ.ɡl̩ soʊld]

slender [slenderer, slenderest] adjective
[UK: ˈslen.də(r)] [US: sˈlen.dər]

szegényes melléknév
GB

meagre◼◻◻ adjective
[UK: ˈmiː.ɡə(r)] [US: ˈmiː.ɡər]

szegényes (dísz) melléknév

shabbed adjective
[UK: ʃˈabd] [US: ʃˈæbd]

szegényes ige

scrimp [scrimped, scrimped, scrimping, scrimps] verb
[UK: skrɪmp] [US: ˈskrɪmp]

szegényes, rossz ruhaérzetű egyén főnév

stig noun

szegényes dolog

one-horse thing[UK: wʌn hɔːs ˈθɪŋ] [US: wʌn ˈhɔːrs ˈθɪŋ]

szegényes eredmény

grain of wheat in a bushel of chaff[UK: ɡreɪn əv ˈwiːt ɪn ə ˈbʊʃ.l̩ əv tʃɑːf] [US: ˈɡreɪn əv ˈhwiːt ɪn ə ˈbʊʃ.l̩ əv ˈtʃæf]

szegényes házikó főnév

whare noun
[UK: wˈɔː] [US: wˈɔːr]

szegényes kiállítású darab

badly got up play[UK: ˈbæd.li ˈɡɒt ʌp ˈpleɪ] [US: ˈbæd.li ˈɡɑːt ʌp ˈpleɪ]

szegényes külsejű

mean-looking[UK: miːn ˈlʊkɪŋ] [US: ˈmiːn ˈlʊkɪŋ]

seedy-looking[UK: ˈsiː.di ˈlʊkɪŋ] [US: ˈsiː.di ˈlʊkɪŋ]

szegényes külsejű melléknév

poverty-stricken adjective
[UK: ˈpɒ.və.ti ˈstrɪkən] [US: ˈpɑː.vər.ti ˈstrɪkən]

seedy [seedier, seediest] adjective
[UK: ˈsiː.di] [US: ˈsiː.di]

szegényes stílus

thin style[UK: θɪn staɪl] [US: ˈθɪn ˈstaɪl]

szegényes szókincsű

word-bound[UK: ˈwɜːd baʊnd] [US: ˈwɝːd ˈbaʊnd]

szegényes étkezés

lenten entertainment[UK: ˈlen.tən ˌen.tə.ˈteɪn.mənt] [US: ˈlen.tən ˌen.tər.ˈteɪn.mənt]

lenten fare[UK: ˈlen.tən feə(r)] [US: ˈlen.tən ˈfer]

lenten feast[UK: ˈlen.tən fiːst] [US: ˈlen.tən ˈfiːst]

szegényesen melléknév

poorly◼◼◼ adjective
[UK: ˈpʊə.li] [US: ˈpʊr.li]

12