Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

szónokias bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
szónokias melléknév

elocutionary adjective
[UK: ˌɪ.lə.ˈkjuː.ʃə.nə.ri] [US: ˌɪ.lə.ˈkjuː.ʃə.nə.ri]

oratorial adjective
[UK: ˌɒrətˈɔːrɪəl] [US: ˌɔːrətˈoːrɪəl]

rotundious adjective
[UK: rətˈʌndɪəs] [US: rətˈʌndɪəs]

szónokias (stílus) melléknév

rotund adjective
[UK: rəʊ.ˈtʌnd] [US: roʊ.ˈtʌnd]

szónokias beszéd

rant[UK: rænt] [US: ˈrænt]

szónokias stílusú (ember) főnév

rhetorician [rhetoricians] noun
[UK: ˌre.tə.ˈrɪʃ.n̩] [US: ˌre.tə.ˈrɪʃ.n̩]

szónokiasan határozószó

oratorically adverb
[UK: ˌɒrəˈtɒrɪkəli ] [US: ˌɔrəˈtɔrəkəli ]

szónokiasan beszél

rant[UK: rænt] [US: ˈrænt]

szónokiasság főnév

rhetoric◼◼◼ noun
[UK: ˈre.tə.rɪk] [US: ˈre.tə.rɪk]

flubdubbery noun
[UK: flˈʌbdəbəri] [US: flˈʌbdəbɚri]

rotundity noun
[UK: rəʊ.ˈtʌn.dɪ.ti] [US: roʊ.ˈtʌn.dɪ.ti]

nagyhangúan szónokias melléknév

declamatory adjective
[UK: dɪ.ˈklæ.mə.tə.ri] [US: dɪ.ˈklæ.mə.tə.ri]

túlzott szónokiassággal mond el

rant[UK: rænt] [US: ˈrænt]

You can find it in:

UngarischEnglisch