Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

szán bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
szán (valamit valakinek) ige

intend [intended, intended, intending, intends]◼◼◼ verb
[UK: ɪn.ˈtend] [US: ˌɪn.ˈtend]

szán (összeget valamire) ige

appropriate [appropriated, appropriated, appropriating, appropriates]◼◼◼ verb
[UK: ə.ˈprəʊ.priət] [US: əˈpro.ʊ.priət]

szán ige

mean [meant, meant, meaning, means]◼◼◼ irregular verb
[UK: miːn] [US: ˈmiːn]

destine [destined, destined, destining, destines]◼◼◼ verb
[UK: ˈde.stɪn] [US: ˈde.stɪn]

devote [devoted, devoted, devoting, devotes]◼◼◼ verb
[UK: dɪ.ˈvəʊt] [US: dɪˈvoʊt]

dedicate [dedicated, dedicated, dedicating, dedicates]◼◼◼ verb
[UK: ˈde.dɪk.eɪt] [US: ˈde.dəˌket]

pity [pitied, pitied, pitying, pities]◼◼◻ verb
[UK: ˈpɪ.ti] [US: ˈpɪ.ti]

train [trained, trained, training, trains]◼◼◻ verb
[UK: treɪn] [US: ˈtreɪn]

skate [skated, skated, skating, skates]◼◻◻ verb
[UK: skeɪt] [US: ˈskeɪt]

deplore [deplored, deplored, deploring, deplores]◼◻◻ verb
[UK: dɪ.ˈplɔː(r)] [US: də.ˈplɔːr]

mean to verb

szán főnév

sleigh [sleighs]◼◼◼ noun
[UK: sleɪ] [US: sˈleɪ]

sled [sleds]◼◼◻ noun
[UK: sled] [US: sˈled]

slide [slides]◼◼◻ noun
[UK: slaɪd] [US: sˈlaɪd]

slider [sliders] noun
[UK: ˈslaɪ.də(r)] [US: sˈlaɪ.dər]

dray noun
[UK: dreɪ] [US: ˈdreɪ]

szán (gépen) főnév

carriage [carriages]◼◼◼ noun
[UK: ˈkær.ɪdʒ] [US: ˈkæ.rɪdʒ]

szán (valaminek) ige

consecrate [consecrated, consecrated, consecrating, consecrates]◼◼◼ verb
[UK: ˈkɒn.sɪ.kreɪt] [US: ˈkɑːn.sə.ˌkret]

szán (valakit) ige

commiserate [commiserated, commiserated, commiserating, commiserates] verb
[UK: kə.ˈmɪ.zə.reɪt] [US: kə.ˈmɪ.sə.ˌret]

szán (valamire) ige

mark out for something verb
[UK: mɑːk ˈaʊt fɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈmɑːrk ˈaʊt ˈfɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

szán valakit

be a somebodympathizer with somebody[UK: bi ə] [US: bi ə]

commiserate with somebody[UK: kə.ˈmɪ.zə.reɪt wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: kə.ˈmɪ.sə.ˌret wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

feel pity for somebody[UK: fiːl ˈpɪ.ti fɔː(r) ˈsʌm.bə.di] [US: ˈfiːl ˈpɪ.ti ˈfɔːr ˈsʌm.ˌbɑː.di]

feel sorrow for somebody[UK: fiːl ˈsɒ.rəʊ fɔː(r) ˈsʌm.bə.di] [US: ˈfiːl ˈsɑːro.ʊ ˈfɔːr ˈsʌm.ˌbɑː.di]

sympathize with somebody[UK: ˈsɪm.pə.θaɪz wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: ˈsɪm.pə.ˌθaɪz wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

yearn to somebody[UK: jɜːn tuː ˈsʌm.bə.di] [US: ˈjɝːn ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

yearn towards somebody[UK: jɜːn tə.ˈwɔːdz ˈsʌm.bə.di] [US: ˈjɝːn tə.ˈwɔːrdz ˈsʌm.ˌbɑː.di]

szánakozik ige

feel pity for sy verb

szánakozik valaki sorsán

commiserate somebody[UK: kə.ˈmɪ.zə.reɪt ˈsʌm.bə.di] [US: kə.ˈmɪ.sə.ˌret ˈsʌm.ˌbɑː.di]

commiserate with somebody[UK: kə.ˈmɪ.zə.reɪt wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: kə.ˈmɪ.sə.ˌret wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

szánakozva határozószó

pityingly◼◼◼ adverb
[UK: ˈpɪ.tɪ.ɪŋ.li] [US: ˈpɪ.tɪ.ɪŋ.li]

regretfully adverb
[UK: rɪ.ˈɡret.fə.li] [US: rɪ.ˈɡret.fə.li]

szánakozás főnév

compassion◼◼◼ noun
[UK: kəm.ˈpæʃ.n̩] [US: kəm.ˈpæʃ.n̩]

szánakozó melléknév

pitying◼◼◼ adjective
[UK: ˈpɪ.tɪ.ɪŋ] [US: ˈpɪ.ti.ɪŋ]

pitiful◼◼◻ adjective
[UK: ˈpɪ.tɪ.fəl] [US: ˈpɪ.tə.fəl]

piteous◼◻◻ adjective
[UK: ˈpɪ.tɪəs] [US: ˈpɪ.tiəs]

commiserative adjective
[UK: kə.ˈmɪ.zə.rə.tɪv] [US: kə.ˈmɪ.zə.rə.tɪv]

compassionable adjective
[UK: kəmˈpæʃənəbl ] [US: kəmˈpæʃənəbl ]

regretful adjective
[UK: rɪ.ˈɡret.fəl] [US: rɪ.ˈɡret.fəl]

szánakozóan határozószó

commiseratively adverb
[UK: kəmˈɪsərətˌɪvli] [US: kəmˈɪsɚrətˌɪvli]

12