Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

számítás bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
számítás főnév

calculation [calculations]◼◼◼ noun
[UK: ˌkæl.kjʊ.ˈleɪʃ.n̩] [US: ˌkæl.kjə.ˈleɪʃ.n̩]

count [counts]◼◼◻ noun
[UK: kaʊnt] [US: ˈkaʊnt]

calculus [calculi]◼◼◻ irregular noun
[UK: ˈkæl.kjʊ.ləs ˈkæl.kjʊ.laɪ] [US: ˈkæl.kjə.ləs ˈkæl.kjʊ.laɪ]

computation [computations]◼◼◻ noun
[UK: ˌkɒm.pjʊ.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌkɑːm.pjə.ˈteɪʃ.n̩]

estimate [estimates]◼◼◻ noun
[UK: ˈe.stɪ.meɪt] [US: ˈe.stə.mət]

reckoning [reckonings]◼◻◻ noun
[UK: ˈrek.ən.ɪŋ] [US: ˈrek.ən.ɪŋ]

arithmetic [arithmetics]◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈrɪθ.mə.tɪk] [US: ˌe.ˌrɪθ.ˈme.tɪk]

counting◼◻◻ noun
[UK: ˈkaʊnt.ɪŋ] [US: ˈkaʊnt.ɪŋ]

hope [hopes]◼◻◻ noun
[UK: həʊp] [US: hoʊp]

cast [casts]◼◻◻ noun
[UK: kɑːst] [US: ˈkæst]

anticipation [anticipations] noun
[UK: æn.ˌtɪ.sɪ.ˈpeɪʃ.n̩] [US: æn.ˌtɪ.sə.ˈpeɪʃ.n̩]

calculi noun
[UK: ˈkæl.kjʊ.laɪ] [US: ˈkæl.kjʊ.laɪ]

számításba alig jövő

of little account[UK: əv ˈlɪt.l̩ əˈk.aʊnt] [US: əv ˈlɪt.l̩ əˈk.aʊnt]

of small account[UK: əv smɔːl əˈk.aʊnt] [US: əv ˈsmɒl əˈk.aʊnt]

számításba nem vett melléknév

uncalculated adjective
[UK: ˌʌnˈkælkjʊleɪtɪd ] [US: ʌnˈkælkjəˌleɪtəd ]

számításba vesz

take into account◼◼◼[UK: teɪk ˈɪn.tə əˈk.aʊnt] [US: ˈteɪk ˌɪn.ˈtuː əˈk.aʊnt]

allow for[UK: ə.ˈlaʊ fɔː(r)] [US: ə.ˈlaʊ ˈfɔːr]

count[UK: kaʊnt] [US: ˈkaʊnt]

lay one's accounts with[UK: leɪ wʌnz əˈk.aʊnts wɪð] [US: ˈleɪ wʌnz əˈk.aʊnts wɪθ]

számításba vesz (vmit) ige

allow for something verb
[UK: ə.ˈlaʊ fɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: ə.ˈlaʊ ˈfɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

make allowance for something verb
[UK: ˈmeɪk ə.ˈlaʊəns fɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈmeɪk ə.ˈlaʊəns ˈfɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

reckon with verb
[UK: ˈrekən wɪð] [US: ˈrekən wɪθ]

reckon with something verb
[UK: ˈrekən wɪð ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈrekən wɪθ ˈsʌm.θɪŋ]

take account of something verb
[UK: teɪk əˈk.aʊnt əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈteɪk əˈk.aʊnt əv ˈsʌm.θɪŋ]

take something into account verb
[UK: teɪk ˈsʌm.θɪŋ ˈɪn.tə əˈk.aʊnt] [US: ˈteɪk ˈsʌm.θɪŋ ˌɪn.ˈtuː əˈk.aʊnt]

számítási melléknév

computational◼◼◼ adjective
[UK: ˌkɒm.pjʊ.ˈteɪʃ.n̩əl] [US: ˌkɑːm.pjuː.ˈteɪʃ.n̩əl]

számítási hiba főnév

miscalculation [miscalculations]◼◼◼ noun
[UK: ˌmɪsˌk.æl.kjʊ.ˈleɪʃ.n̩] [US: ˌmɪ.ˈskæl.kjə.ˈleɪʃ.n̩]

számítási hibát vét ige

miscompute verb
[UK: mɪskəmpjˈuːt] [US: mɪskəmpjˈuːt]

számítások

computations◼◼◼[UK: ˌkɒm.pjʊ.ˈteɪʃ.n̩z] [US: ˌkɑːm.pjuː.ˈteɪʃ.n̩z]

számításokat meghamisít

cook accounts[UK: kʊk əˈk.aʊnts] [US: ˈkʊk əˈk.aʊnts]

számításon kívül hagy

leave out of account[UK: liːv ˈaʊt əv əˈk.aʊnt] [US: ˈliːv ˈaʊt əv əˈk.aʊnt]

számítást végez

cast an account[UK: kɑːst ən əˈk.aʊnt] [US: ˈkæst ˈæn əˈk.aʊnt]

számítástechnika főnév

computing◼◼◼ noun
[UK: kəm.ˈpjuːt.ɪŋ] [US: kəm.ˈpjuːt.ɪŋ]

computer science [computer sciences]◼◼◼ noun
[UK: kəm.ˈpjuː.tə(r) ˈsaɪəns] [US: kəm.ˈpjuː.tər ˈsaɪəns]

számítástechnikai melléknév

computing◼◼◼ adjective
[UK: kəm.ˈpjuːt.ɪŋ] [US: kəm.ˈpjuːt.ɪŋ]

számítástudomány főnév

computer science [computer sciences]◼◼◼ noun
[UK: kəm.ˈpjuː.tə(r) ˈsaɪəns] [US: kəm.ˈpjuː.tər ˈsaɪəns]

alapvető számítási művelet

basic calculating operation[UK: ˈbeɪ.sɪk ˈkæl.kjʊ.leɪt.ɪŋ ˌɒ.pə.ˈreɪʃ.n̩] [US: ˈbeɪ.sɪk ˈkæl.kjə.ˌlet.ɪŋ ˌɑː.pə.ˈreɪʃ.n̩]

aránykiszámítás főnév

scaling [scalings] noun
[UK: ˈskeɪl.ɪŋ] [US: ˈskeɪl.ɪŋ]

beleszámítás főnév

count in noun
[UK: kaʊnt ɪn] [US: ˈkaʊnt ɪn]

inclusion [inclusions] noun
[UK: ɪn.ˈkluːʒ.n̩] [US: ˌɪn.ˈkluːʒ.n̩]

12

You can find it in:

UngarischEnglisch