Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

szájsebészet (stomatochirurgia) bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
szájsebészet (stomatochirurgia) főnév

oral surgery [oral surgeries]◼◼◼ noun
[UK: ˈɔː.rəl ˈsɜː.dʒə.ri] [US: ˈɔː.rəl ˈsɝː.dʒə.ri]

operative dentistry noun
[UK: ˈɒ.pə.rə.tɪv ˈden.tɪ.stri] [US: ˈɑː.pə.rə.tɪv ˈden.tə.stri]

You can find it in:

UngarischEnglisch