Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

ripacskodik bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
ripacskodik ige

ham [hammed, hammed, hamming, hams]◼◼◼ verb
[UK: hæm] [US: ˈhæm]

camp it up verb
[UK: kæmp ɪt ʌp] [US: ˈkæmp ˈɪt ʌp]

play-act [play-acted, play-acted, play-acting, play-acts] verb
[UK: ˈpleɪ ækt] [US: ˈpleɪ ˈækt]

You can find it in:

UngarischEnglisch