Ungarisch-Englisch Wörterbuch » patkány bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
Patkány főnév

rat (zodiac)◼◼◼ noun
[UK: ræt] [US: ˈræt]

patkány főnév

rat◼◼◼ noun
[UK: ræt] [US: ˈræt]

creep◼◻◻ noun
[UK: kriːp] [US: ˈkriːp]

yuck noun
[UK: jʌk] [US: ˈjək]

patkány (átv) főnév

crumb◼◼◼ noun
[UK: krʌm] [US: ˈkrəm]

yuk◼◻◻ noun
[UK: ˈjək] [US: ˈjək]

rotton noun
[UK: rˈɒtən] [US: rˈɑːʔn̩]

patkány-hengeresféreg (Angiostrongylus cantonensis, Haemostrongylus ratti)

blood worm[UK: blʌd wɜːm] [US: ˈbləd ˈwɝːm]

rat lungworm[UK: ræt] [US: ˈræt]

patkányfarkú melléknév

rat-tailed adjective
[UK: ræt teɪld] [US: ˈræt ˈteɪld]

patkányfarok főnév

rat-tail noun
[UK: ræt teɪl] [US: ˈræt ˈteɪl]

patkányfogó főnév

rat-catcher◼◼◼ noun
[UK: ræt ˈkæ.tʃə(r)] [US: ˈræt ˈkæ.tʃər]

ratter◼◼◻ noun
[UK: ˈræ.tə(r)] [US: ˈræ.tər]

patkányfogó (készülék) melléknév

rat-trap◼◼◼ adjective
[UK: ræt træp] [US: ˈræt ˈtræp]

patkányfogó kutya főnév

ratter noun
[UK: ˈræ.tə(r)] [US: ˈræ.tər]

patkányfészek főnév

rathole◼◼◼ noun
[UK: rˈathəʊl] [US: rˈæthoʊl]

rat's-nest noun
[UK: ræts nɛst ] [US: ræts nɛst ]

ratnest noun
[UK: rˈatnəst] [US: rˈætnəst]

patkányfészek (átv) főnév

hovel◼◼◼ noun
[UK: ˈhɒv.l̩] [US: ˈhəv.l̩]

patkányirtás (hajón) főnév

deratization (extermination of rats) noun
[UK: dˌerətaɪzˈeɪʃən] [US: dˌerəɾᵻzˈeɪʃən]

patkányirtószer főnév

raticide noun
[UK: ˈræ.tɪ.saɪd] [US: ˈræ.tɪ.saɪd]

ratsbane noun
[UK: ˈræts.beɪn] [US: ˈræts.ˌbeɪn]

rodenticide noun
[UK: rəʊdˈentɪsˌaɪd] [US: roʊdˈentɪsˌaɪd]

patkánymag (Delphinium staphisagria)

staphysagria[UK: stˌafɪsˈaɡriə] [US: stˌæfɪsˈæɡriə]

patkánymentes melléknév

rat-tight adjective
[UK: ræt taɪt] [US: ˈræt ˈtaɪt]

patkánymentesít ige

derat verb
[UK: dˈerat] [US: dˈeræt]

patkányméreg főnév

rat poison◼◼◼ noun
[UK: ræt ˈpɔɪz.n̩] [US: ˈræt ˈpɔɪz.n̩]

rat-poison noun
[UK: ræt ˈpɔɪz.n̩] [US: ˈræt ˈpɔɪz.n̩]

raticide noun
[UK: ˈræ.tɪ.saɪd] [US: ˈræ.tɪ.saɪd]

vermin-destroyer noun
[UK: ˈvɜː.mɪn dɪˈstro.ɪə(r)] [US: ˈvɝː.ˌmɪn də.ˌstrɔɪər]

patkányokat csűrből kifüstöl

smoke rats out of a barn[UK: sməʊk ræts ˈaʊt əv ə bɑːn] [US: smoʊk ˈræts ˈaʊt əv ə ˈbɑːrn]

patkányokra vadászik

rat[UK: ræt] [US: ˈræt]

patkányoktól nyüzsgő melléknév

ratty adjective
[UK: ˈræ.ti] [US: ˈræ.ti]

patkányoktól védett

rat-tight[UK: ræt taɪt] [US: ˈræt ˈtaɪt]

patkányra vadászat főnév

ratting◼◻◻ noun

patkányra vadászik ige

rat verb
[UK: ræt] [US: ˈræt]

patkányrágta

rat-eaten[UK: ræt ˈiːt.n̩] [US: ˈræt ˈiːt.n̩]

rat-gnawed[UK: ræt nɔːd] [US: ˈræt ˈnɒd]

patkányszerű melléknév

ratty◼◼◼ adjective
[UK: ˈræ.ti] [US: ˈræ.ti]

patkányt fog

rat[UK: ræt] [US: ˈræt]

12

You can find it in:

UngarischEnglisch