Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

megszámlál bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
megszámlál ige

count [counted, counted, counting, counts]◼◼◼ verb
[UK: kaʊnt] [US: ˈkaʊnt]

number [numbered, numbered, numbering, numbers]◼◻◻ verb
[UK: ˈnʌm.bə(r)] [US: ˈnʌm.br̩]

tell [told, told, telling, tells]◼◻◻ irregular verb
[UK: tel təʊld təʊld] [US: ˈtel toʊld toʊld]

tell over verb
[UK: tel ˈəʊv.ə(r)] [US: ˈtel ˈoʊv.r̩]

megszámlálatlan melléknév

uncounted◼◼◼ adjective
[UK: ʌnk.aʊn.tɪd] [US: ˌənˈk.aʊn.təd]

megszámlálhat

can count◼◼◼[UK: kæn kaʊnt] [US: ˈkæn ˈkaʊnt]

may count[UK: meɪ kaʊnt] [US: ˈmeɪ ˈkaʊnt]

megszámlálhatatlan melléknév

uncountable◼◼◼ adjective
[UK: ʌnˈk.aʊn.təb.l̩] [US: ʌnˈk.aʊn.təb.l̩]

no end of◼◻◻ adjective
[UK: nəʊ end əv] [US: ˈnoʊ ˈend əv]

numberless◼◻◻ adjective
[UK: ˈnʌm.bə.ləs] [US: ˈnʌm.br̩.ləs]

uncounted◼◻◻ adjective
[UK: ʌnk.aʊn.tɪd] [US: ˌənˈk.aʊn.təd]

without number◼◻◻ adjective
[UK: wɪð.ˈaʊt ˈnʌm.bə(r)] [US: wɪð.ˈaʊt ˈnʌm.br̩]

incomputable◼◼◼ adjective
[UK: ˌɪnk.əm.ˈpjuː.təbl] [US: ɪnk.əm.ˈpjuː.tə.bəl]

innumerous adjective
[UK: ɪnjˈuːmərəs] [US: ɪnˈuːmɚrəs]

over-many adjective
[UK: ˈəʊv.ə(r) ˈmen.i] [US: ˈoʊv.r̩ ˈmen.i]

megszámlálhatatlan főnév

mass noun

megszámlálhatatlanul sok

incomputable adjective
[UK: ˌɪnk.əm.ˈpjuː.təbl] [US: ɪnk.əm.ˈpjuː.tə.bəl]

umpteen (umteen)[UK: ˈʌmp.tiːn] [US: ˈʌmp.ˈtiːn]

megszámlálható melléknév

countable◼◼◼ adjective
[UK: ˈkaʊn.təb.l̩] [US: ˈkaʊn.təb.l̩]

megszámlálható főnév főnév

count noun noun

megszámlálja a szavazatokat

count the votes[UK: kaʊnt ðə vəʊts] [US: ˈkaʊnt ðə voʊts]

megszámlált melléknév

numbered◼◼◼ adjective
[UK: ˈnʌm.bəd] [US: ˈnʌm.br̩d]

megszámlálás főnév

count [counts]◼◼◼ noun
[UK: kaʊnt] [US: ˈkaʊnt]

counting noun
[UK: ˈkaʊnt.ɪŋ] [US: ˈkaʊnt.ɪŋ]

You can find it in:

UngarischEnglisch